Data delen via de Cloud?

Data delen via de Cloud?

Wat doe je als u infor­matie tussen twee of meerdere personen wil uitwis­selen? Het eerste antwoord wat ik meestal krijg te horen is per e‑mail, maar daar dient het eigenlijk helemaal niet voor en veel systeem beheer­ders voorzien dan ook een limiet van 5 MB (Megabyte) per attach­ment, al was het maar om uw totale mailbox opslag­ca­pa­ci­teit onder controle te houden.

Bring Your own IT

Bring Your own IT

Naar aanlei­ding van een recent onderzoek uitge­voerd door Cisco over de toename van het onge­oor­loofd gebruik van Cloud diensten binnen bedrijven, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het resultaat veel hoger lag dan aanvan­ke­lijk gedacht. Het toont ons dat er geen sector of orga­ni­satie is die hier aan ontsnapt.

Pin It on Pinterest