Morgen is het exact een jaar geleden dat de Algemene Veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming van kracht werd en dus tijd om een voor­lo­pige balans op te maken.