Er waren nauwe­lijks gegevens gelekt in 2018?

Er waren nauwe­lijks gegevens gelekt in 2018?

De infor­ma­tie­op­dracht van de Gegevens Bescher­mings Auto­ri­teit (GBA) in België richt zich zowel tot verant­woor­de­lijken voor de verwer­king en burgers. De voor­naamste infor­ma­tie­taak is het infor­meren van het publiek. De infor­ma­tie­taak kan zowel indi­vi­dueel gericht zijn (klant­ge­richte antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek (website).

Pin It on Pinterest