Cookies

Wij verza­melen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­standtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analy­seren hoe gebrui­kers de site gebruiken. De door het cookie gege­ne­reerde infor­matie over uw gebruik van de website kan worden over­ge­bracht naar eigen bevei­ligde servers van Cloud­Ma­ke­laar® of die van een derde partij. Wij gebruiken deze infor­matie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-acti­vi­teit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrek­king tot website-acti­vi­teit en internetgebruik.

Pin It on Pinterest