Data delen via de Cloud?

door 28 januari 2017

Wat doe je als u infor­matie tussen twee of meerdere personen wil uitwis­selen? Het eerste antwoord wat ik meestal krijg te horen is per e‑mail, maar daar dient het eigenlijk helemaal niet voor en veel systeem beheer­ders voorzien dan ook een limiet van 5 MB (Megabyte) per attach­ment, al was het maar om uw totale mailbox opslag­ca­pa­ci­teit onder controle te houden.

Nog niet zo heel lang geleden kon u bestanden op een CD branden met een maximum van 700 MB maar dit was vooral tijd­ro­vend en wou ook nog wel eens mislukken, waardoor de ontvanger de CD niet kon lezen. Een USB stick was daarom de uitkomst en al snel een populair middel om bestanden met elkaar uit te wisselen. Tegen­woordig zijn er al USB sticks die wel 1 TB (Terabyte) kunnen bevatten. Maar wat als je nu net geen stick bij de hand hebt of onvol­doende opslagcapaciteit?

Via de Cloud

Hierbij kan Cloud opslag een uitkomst bieden, het is relatief gemak­ke­lijk om via een internet aanslui­ting een zoge­naamde virtuele extra harde schijf toe te voegen aan uw computer, laptop of tablet. En de meeste zijn tot op zekere hoogte in aantal GB (Gigabytes) zelfs helemaal gratis te gebruiken. De meeste Cloud opslag diensten kunnen folders en bestanden synchro­ni­seren op verschil­lende apparaten en recht­streeks media­be­standen zoals video of audio afspelen. Sommige gaan een stap verder en laten u toe om met verschil­lende mensen tegelijk aan een tekst of rekenblad in hetzelfde bestand te werken.

Sommige van deze Cloud opslag aanbie­ders geven een beperkt aantal gigabytes aan opslag­ruimte gratis weg, maar zodra u het limiet heeft bereikt zal u in de buidel moeten tasten. Voordeel is wel dat deze dienst op eenvou­dige wijze kan worden uitge­breid naar (nog) meer gegevens opslag, zonder dat de bestaande data zal worden aangetast. Enkel uw krediet­kaart gegevens volstaan om uw virtuele harde schijf te vergroten en u mag zelfs per maand afrekenen. Logisch dat deze vorm van delen van infor­matie en data opslag erg populair is geworden bij de consument maar ook in bedrijven.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal Cloud Service Providers die data opslag aanbieden:

Apple – iCloud

Wat OneDrive voor Microsoft is, is iCloud voor Apple: de eigen, inge­bouwde cloud dienst die nauw met het bestu­rings­sys­teem samen­werkt. Al is de iCloud als apart programma ook voor Windows beschik­baar. De iCloud is erg geschikt als u verschil­lende iPhone-gebrui­kers in uw gezin telt, het is dan een fluitje van een cent om pakweg foto’s met uw gezins­leden te delen.

Ook van Apple krijgt u standaard 5 gigabyte gratis opslag­ruimte. Daarna zijn er wat meer prijs­blokken dan bij OneDrive: 50 gigabyte kost 99 eurocent per maand, 200 gigabyte 2,99 euro. Een terabyte komt op net geen 10 euro, 2 terabyte op net geen 20 euro. Aanbie­dingen met Office zijn daar uiteraard niet bij.

Dropbox

De belang­rijkste uitdager van OneDrive en iCloud is Dropbox, de dienst die de cloud hype enkele jaren geleden deels eigen­handig in gang zette. Ook Dropbox nestelt zich dicht tegen het bestu­rings­sys­teem van uw pc aan zodat het gebruik zeer vlot gaat. Het openen van de meeste bestanden (pdf’s of Word-bestanden op uw gsm) kan recht­streeks in de Dropbox-app.

Dropbox geeft niet meer dan een karige 2 gigabyte aan opslag­ruimte weg, maar u kunt wel ruimte ‘bijver­dienen’, door bijvoor­beeld Dropbox aan te raden bij vrienden of collega’s. Als zij de dienst daad­wer­ke­lijk gebruiken, wordt uw account aangevuld. De smartphone-app zo instellen dat alle nieuwe foto’s en video’s auto­ma­tisch op Dropbox bewaard worden, levert ook extra ruimte op.

Wie dat allemaal te veel gedoe vindt, kan gewoon betalen. Dropbox heeft maar één formule voor niet-zakelijke gebrui­kers: voor 9,99 euro per maand (of 99 euro per jaar) mag u 1 terabyte aan data opslaan.

Google Drive

Google kon uiteraard niet ontbreken in de cloud arena en lanceerde de Google Drive-dienst. Het bedrijf gaf er wel zijn eigen draai aan: Google Drive is meer dan een opslag­dienst. Het is eigenlijk een verza­me­ling van verschil­lende diensten onder één paraplu. Met het geïn­te­greerde Google Docs kunt u docu­menten en tabellen aanmaken en er met verschil­lende mensen aan samenwerken.

Ook de foto­ga­lerij Google Photos is een op zichzelf staand onderdeel van Google Drive. Dat biedt voor veel gebrui­kers een welge­komen flexi­bi­li­teit, maar maakt het ook een wat romme­li­gere oplossing dan pakweg het afgelikte Dropbox.

Google is veruit het gulst met gratis opslag­ruimte: 15 gigabyte, al wordt die ook gedeeld met onder meer Gmail. Als u ermee instemt om niet het maximale te eisen van de kwaliteit van uw foto’s, mag u er zelfs zoveel gratis opslaan als u wilt. Heeft u toch nood aan uitbrei­ding, kost 100 gigabyte net geen 2 dollar per maand, 1 terabyte net geen 10 dollar. Google heeft ook nog abon­ne­menten van 10, 20 en zelfs 30 terabyte in de aanbie­ding. Die laatste heeft met een maan­de­lijkse factuur van net geen 300 dollar wel een stevig prijskaartje.

Microsoft – OneDrive

Wie een pc met minstens Windows 8 heeft, is onge­twij­feld het icoontje van Microsoft OneDrive tegen­ge­komen. Die dienst zit standaard in de meeste Windows-pc’s. De diepe inte­gratie met Windows is een troef. Bestanden slepen van of naar OneDrive gaat net zo gemak­ke­lijk als naar eender welke andere map. OneDrive heeft ook apps voor iPhone en Android en werkt met de spel­con­sole Microsoft Xbox. Via de XBox kan u op een tv-scherm vakan­tie­kiekjes bekijken of muziek beluisteren.

OneDrive geeft u 5 gigabyte gratis opslag­ruimte. Voor 2 euro per maand mag u 50 gigabyte vullen. 7 euro per maand of 69 euro per jaar geeft u recht op één terabyte en dan krijgt u ook nog een abon­ne­ment op Office 365, de kantoor­soft­ware van Microsoft. Tot slot is er een abon­ne­ment van 99 euro per jaar met telkens 1 terabyte opslag­ruimte voor maximaal vijf gebrui­kers. Zij mogen ook allen Office 365 gebruiken.

1. iCloud Drive
Dit is de cloud opslag­dienst van Apple. De dienst is goed geïn­te­greerd met iOS en OS X, waarmee Apple bij haar eigen apparaten blijft. Als al je apparaten van Apple zijn, is het een handig systeem om te gebruiken. Zo niet, dan is het soms erg omslachtig. U krijgt bij aanmelden trouwens 5 GB aan opslagruimte.

2. Dropbox
Dit is waar­schijn­lijk de aller­be­kendste Cloud. Elke gebruiker krijgt bij het aanmelden 2 GB aan opslag­ruimte. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen gebrui­kers extra ruimte kopen. Omdat Dropbox perfect aansluit bij Windows en OS X én een app heeft voor Android en iOS, is het een ideale cloud voor veel computers, tablets en smartphones.

3. Google drive
Google is van alle markten thuis, dus ook van Cloud opslag. Bij het aanmelden krijg je 15 GB aan opslag­ruimte, wat vrij veel is. Google Drive is dan ook de meest uitge­breide cloud opslag­dienst. Ook voor de Google Drive kun je een app downloaden.

4. Microsoft OneDrive
OneDrive is de cloud dienst van Microsoft. Bij het aanmaken van een Microsoft account krijg je 15 GB aan data­op­slag. Als abonnee van Office 365 krijg je zelfs onbeperkt de ruimte voor je bestanden! Vervol­gens kun je deze bestanden van al je apparaten delen via de appli­ca­ties van Office 365.

Voor een (nog) uitge­breider overzicht per opslag­dienst kan u terecht op deze link

Met dank aan Frederic Petitjean voor zijn toelich­ting en lijst van de gratis aanbieders.

Pin It on Pinterest

Share This