Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verant­woor­de­lijk­heid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verza­melen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verza­melen en hoe we hiermee uw gebruik­s­er­va­ring verbe­teren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Tevens zullen wij ten alle tijden vrijwaren dat uw privacy niet zal worden geschonden en alle dossiers zullen in vertrouwen worden beheerd en behandeld. Dit priva­cy­be­leid is van toepas­sing op de diensten van Cloud­Ma­ke­laar®. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cloud­Ma­ke­laar® niet verant­woor­de­lijk is voor het priva­cy­be­leid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accep­teren. Cloud­Ma­ke­laar® respec­teert de privacy van alle gebrui­kers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoon­lijke infor­matie die u ons verschaft vertrou­we­lijk wordt behandeld. We verza­melen of gebruiken geen infor­matie voor andere doel­einden dan de doel­einden die worden beschreven in dit priva­cy­be­leid tenzij we van tevoren uw toestem­ming hiervoor hebben verkregen.

Pin It on Pinterest