Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoeveel infor­matie we tegen­woordig met zijn allen verza­melen en delen onder elkaar? Sinds het ontstaan van het Internet is er een enorme groei aan digitale data in allerlei vormen, die op de een of andere manier worden opge­slagen en gedeeld onder alle gebrui­kers die aange­sloten zijn op het wereld­wijde web en daarbuiten.

Belgische data­cen­ters in de minderheid

Belgische data­cen­ters in de minderheid

Als Microsoft enkele weken geleden aangaf om persoon­lijke data van Europese burgers te huis­vesten op Europese servers, dan stonden een aantal Europese lidstaten te glunderen. Duitsland, maar ook het Verenigd Konink­rijk en Nederland. Allemaal landen waar Microsoft al liet uitschijnen om zijn infra­struc­tuur verder uit te bouwen.

Pin It on Pinterest