Waarom is er de Cloud?

Waarom is er de Cloud?

Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze indu­striële geschie­denis is de manier waarop we bepaalde acti­vi­teiten uitvoeren funda­men­teel veranderd. Het produ­ceren van producten bijvoor­beeld, was arbeids­in­ten­sief en verticaal geori­ën­teerd. Nu leven we in...

Pin It on Pinterest