Het Internet der dingen komt steeds dichterbij

door 27 februari 2016

Wat zal de impact zijn van onze tech­no­lo­gi­sche drang naar vernieu­wing voor de gewone man of vrouw in de straat, vroeg ik mij onlangs af? En hoe zullen zij het ervaren dat techniek hun leven drastisch zal gaan veran­deren? Binnen het jaar zal volgens sommige experts het Internet of Things (IoT) door­breken en bruikbaar worden voor het grotere publiek, maar hoe zal dit de wereld van ons ieder gaan beïnvloeden?

Hieronder volgen een aantal voor­beelden, stel het is weer bijna weekend of avond en u bent net thuis gekomen en moet nog dringend bood­schappen gaan doen.

Meestal is de eerste stap dat we naar de koelkast lopen om te kijken wat er nog aan eetbaars beschik­baar is, maar dit is nu volledig overbodig geworden. Want de koelkast is niet alleen voorzien van een groot tele­vi­sie­scherm, je kan nu ook eenvoudig op je smartphone zien wat er nog in ligt. Wel zo makkelijk als je in de super­markt staat en je even een kijkje in de koelkast wilt nemen, niet?

Dit soort toepas­singen komen we steeds vaker tegen dankzij het “Internet of things” die door middel van  inge­bouwde sensoren met elk een eigen IP adres direct in verbin­ding staan met de Cloud. Deze ontwik­ke­lingen, die we gemaks­halve even het “internet der dingen” zullen noemen, zorgen dat we altijd en overal verbonden zijn met toestellen zoals uw koelkast of weeg­schaal zodat we permanent op de hoogte blijven van de inhoud, tempe­ra­tuur en wellicht straks ook de houd­baar­heids­datum van de voedingswaren?

Nog een voorbeeld, wat dacht u van de Snijplank met een inge­bouwde weegschaal?

In de moderne keuken van vandaag vinden we al een snijplank met een inge­bouwde weeg­schaal en een koppeling met een tablet. Zo krijg je tijdens de bereiding niet alleen de receptuur te zien op je tablet, maar houdt de weeg­schaal ook nog eens exact bij hoeveel er van een bepaald ingre­diënt in het gerecht gaat. Bij het opscheppen weeg je dan ook je bord, waardoor je uitein­de­lijk precies weet hoeveel voedings­stoffen je per persoon binnenkrijgt.

Je kan natuur­lijk ook zelf af en toe eens op een inter­ac­tieve weeg­schaal gaan staan. Die weeg­schaal is thuis aan het netwerk gekoppeld, waardoor je eenvoudig je gewicht, vetper­cen­tage en je BMI kunt aflezen op je smartphone. Ook kun je buddy’s zoeken bij jou in de buurt die ook zo’n weeg­schaal hebben. Je kunt elkaar dan motiveren om je ideale lichaams­ge­wicht te bereiken. Dit is pas een echte vorm van sociale media in de praktijk.

Slimme pannen en magnetrons

Nog leuker kan het worden met een “slimme” pan die is uitgerust met bluetooth. De pan maakt verbin­ding met je tablet of smartphone en vertelt je wanneer je het vlees moet omdraaien. Voor mensen die niet zo handig zijn in de keuken is dit echt een uitkomst.

Wellicht een leuke tip voor de makers van “Komen Eten”?

In het kader van de vergrij­zing van onze bevolking is er ook een magnetron die auto­ma­tisch weet op welk programma een maaltijd opgewarmd moet worden. Wel zo handig als je ogen minder worden en de magne­trons steeds ingewikkelder.

Auto­ma­tisch bood­schappen doen

Ook voor het bood­schappen doen zijn er “Internet of things” oplos­singen. De grotere on-line retailers van deze wereld zijn gestart met de Amazon Dash Reple­nish­ment Service (DRS), die bestelt auto­ma­tisch producten wanneer de voorraad opraakt. Dit gebeurd in samen­wer­king met enkele fabri­kanten van slimme toestellen. Wie een compa­tibel model van een General Electric-wasma­chine of een Brother-printer in huis heeft, hoeft niet eens meer op een knop te drukken, want de toestellen regi­streren zelf wanneer ze wasver­zachter of een nieuwe toner nodig hebben en plaatsen auto­ma­tisch hun bestel­ling bij Amazon. Deze dienst wil men zo snel mogelijk gaan uitrollen met behulp van de andere fabri­kanten van huis­houd­toe­stellen, en zal hopelijk later ook in de Benelux beschik­baar zijn.

Mobiele moge­lijk­heden

Dat je met je gsm toestel in de winkel veel moge­lijk­heden hebt, had u misschien al gemerkt de laatste jaren. Zo is het al vrij normaal dat je een digitale bood­schap­pen­lijst op je mobiele telefoon oproept, die je al eerder thuis op je tablet hebt gemaakt. Ook kun je dezelfde bood­schap­pen­lijst delen met de rest van je gezins­leden. Wel zo gemak­ke­lijk als ze de lijst willen aanvullen. Een recept kun je eenvoudig ter plekke in de winkel opzoeken om vervol­gens de ingre­di­ënten op je bood­schap­pen­lijstje te zetten, in de looproute van je winkel­keten naar keuze.

Als je daarna ook nog zelf de producten gaat inscannen met je smartphone, dan ben je pas helemaal inno­va­tief bezig. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe het internet der dingen uw dagda­ge­lijkse leven zal gaan beïn­vloeden… Maar soms is het leuk om toch nog even terug te denken aan de periode waarin we nog een bood­schap­pen­lijstje met de hand moesten schrijven, en we er in de winkel achter kwamen dat deze nog op het keuken-aanrecht lag.

Met dank aan mijn favoriete super­markt voor het aha effect.

Pin It on Pinterest

Share This