Hoe ziet het huidige ict-landschap er over tien jaar uit? Bedrijven die we nu voor­na­me­lijk als it-leve­ran­cier kennen, kunnen zich weleens ontpoppen tot leve­ran­ciers van hele andere producten of zelfs ophouden met te bestaan. Ontwik­ke­lingen als het Internet of Things, Cloud, mobility en de opkomst van social media houden de research en devel­op­ment van ict-bedrijven flink bezig.

Wie afgelopen week tijdens de ict-beurs CeBIT 2014 door de hallen van de beurs­ge­bouwen van Hannover liep, zag de verken­ning van nieuwe markten en moge­lijk­heden die ict-leve­ran­ciers etaleren steeds meer samen­smelten met markten die in veel mindere mate door ict-bedrijven bediend werden.

Cebit 2014

CeBIT heeft in 2014 minder mensen getrokken dan in 2013. Volgens de orga­ni­satie kwamen 210.000 mensen naar de ict-beurs in Hannover. In 2013 waren dat er nog 285.000 en in 2008 waren dit er net geen half miljoen. De orga­ni­sator Deutsche Messe, houdt vast aan deze nieuw inge­slagen weg van zakelijke ict-beurs en zegt dat de beurs sowieso tot 2016 in de agenda staat.

Van die 210.000 bezoekers kwam er slechts een kwart van buiten Duitsland. En dat was ook te zien of te lezen, bijna alle docu­men­tatie was in het Duits opgesteld.
Volgens de orga­ni­sator bezocht iedere bezoeker gemiddeld 26 stands en is er op de beurs voor 25 miljard euro onder­han­delt aan ict-deals.

image

Vooral de komst van Apple-legende Steve Wozniak was, naast de toespraak van Bonds­kan­se­lier Angela Merkel en de Britse premier David Cameron het hoog­te­punt van de CeBIT dit jaar. De mede­op­richter van Apple sprak over toekom­stige tech­no­lo­gieën en waarom computers onze vrienden zijn.

De altijd goed­ge­hu­meurde Steve Wozniak zorgde ervoor dat de hal van het centrale podium op de CeBIT goed gevuld was. Maar om getuige te kunnen zijn van de speech van The Woz moest je er wel 600€ voor over hebben per persoon. Op de vraag naar welke tech­no­logie-verbe­te­ring hij het meest uitkijkt antwoordt hij dat hij verlangt naar verbe­terde spraak­in­voer in Siri. “Het bestu­rings­sys­teem is iets van de wereld van gisteren, de toekomst is spraak­in­voer”, aldus Wozniak. “Ik wil gewoon zeggen wat ik wil tweeten en dat moet dan auto­ma­tisch gebeuren.” En dan te bedenken dat wij ooit in België de grond­legger zijn geweest van spraak­tech­no­logie via de computer.

Steve Wozniak @ Cebit

Computers zijn onze vrienden”, meent The Woz. En evenals vrienden gaan computers ons leven veran­deren, beginnend bij het school­sys­teem. Een leraar per kind – omdat de computer een gespe­ci­a­li­seerde docent wordt, volgens Wozniak.

De charis­ma­ti­sche Apple-oprichter verdween binnen het uur weer van het podium, maar voordat hij vertrok gaf hij een oude Apple II met zijn hand­te­ke­ning weg.

Wellicht dat de Apple II, nu een collector’s item waar je nog veel geld voor kan vragen wel een voorbode is voor alles wat nog gaat veran­deren in het ICT landschap?

Pin It on Pinterest

Share This