Spionage in de Cloud

Spionage in de Cloud

In juni 2013 werd de wereld geschokt door Edward Snowden’s onthul­ling van het PRISM programma van de National Security Agency (NSA). Sindsdien is er gelei­de­lijk steeds meer duidelijk geworden wat betreft de moge­lijk­heden en de werkwijze van veilig­heids­dien­sten...

Pin It on Pinterest