Van IT afdeling tot makelaar van Cloud diensten

Van IT afdeling tot makelaar van Cloud diensten

Bij grote orga­ni­sa­ties wordt de eigen IT afdeling steeds vaker gezien als interne dien­sten­le­ve­ran­cier. De achter­lig­gende gedachte is vaak kosten­be­spa­ring waarbij de business kan kiezen uit een catalogus vooraf gede­fi­ni­eerde IT diensten, in plaats van het steeds weer als maatwerk ontwik­kelen van speci­fieke diensten of producten.

Pin It on Pinterest