We starten met een sprekend voorbeeld over de ervaring van een collega in gesprek met onder­ne­mers over Cloud Computing . Onlangs hadden we nog een blog geschreven over Cloud­wa­ter­vrees, die inmiddels al veel bijval heeft gekregen. Men ziet nog steeds een zekere terug­hou­dend­heid bij bedrijven als het gaat om toepas­singen in de Cloud. Hieronder volgt het verhaal van Hans Demeyer:

Ik blijf nog steeds onder­ne­mers ontmoeten die het niet echt voor cloud-computing hebben. “Niks staat nog bij jou”, “iedereen kan er aan”, “ik vertrouw het niet echt”, etc… zijn de typische uitla­tingen die ik dan hoor. Vertrouwen dus… ahaaa.

image

OK. Dan maar een lokale server op kantoor. Laten we die voor het gemak ook met het internet verbinden, zodat onze mail er op landt en onze gebrui­kers op een gecon­tro­leerde manier via de firewall en bijko­mende bevei­li­ging en moni­to­ring kunnen surfen op het wereld­wijde web. Natuur­lijk heb ik het volste vertrouwen in de fabrikant van wie ik de firewall kocht. En ook in die die de server maakte en de harde schijven waarop al mijn kostbare gegevens staan. Die dingen blijven zonder twijfel werken. Het zijn immers moderne (oops, terwijl ik dit schrijf al verou­derde) machines. Natuur­lijk vertrouw ik 100% de IT partner bij wie ik de beste prijs vond om alles up and running te krijgen.
En natuur­lijk vertrouw ik op de bevei­li­gings­soft­ware die aan de in- en uitgang draait. Trouwens, welke hacker is nu geïn­te­res­seerd in mijn gegevens?? (lol) Ik heb ook het volste vertrouwen in mijn elec­tri­ci­teits­le­ve­ran­cier die 24/7 gega­ran­deerd stroom voorziet en ook in de fabrikant van mijn UPS die inspringt mocht dat even niet het geval zijn. Ik heb ook het volste vertrouwen in de fabrikant die mij het door mij gekozen operating systeem levert en de toepas­singen waarmee mijn mede­wer­kers de hele dag aan de slag zijn, sommigen zelf tot 8 uur per dag. Ik vertrouw er op dat die toepas­singen regel­matig bijge­werkt worden. En ik leef graag met de uren tijd die ik volgend jaar alweer ga spenderen aan het verga­deren over een mogelijke upgrade naar nieuwere versies waarmee de toekomst van mijn bedrijfje weer even wat solieder wordt.

Och ja, en ik vertrouw er ook op dat mijn backups elke dag opnieuw schit­te­rend verlopen. Ik test ze zelfs niet meer… Dermate vertrouw ik mijn systeem. God ja, ik zou het nog vergeten. Ik vind het niet zo erg dat ik niet altijd en overal aan mijn gegevens kan en dat het soms wat duurt voor ik de juiste infor­matie op de juiste plek krijg. Mijn klanten moeten maar leren wachten. Wat denken ze trouwens wel, … dat ze koning zijn?”

Auteur: Hans Demeyer
Bron: Supplier of Optimism & Inspiration

Pin It on Pinterest

Share This