Cloud computing is onver­min­derd ‘hot’ in het bedrijfs­leven. IT-managers zijn zich inmiddels bewust van de voordelen die de cloud biedt aan het bedrijfs­leven. Het probleem is echter dat er vaak over deze krachtige computing-tech­no­logie wordt gesproken alsof het één entiteit is. En daar gaat het nu vaak mis. Cloud computing bestaat uit een verschei­den­heid aan vormen, elk met hun eigen unieke eigen­schappen. Voor het bedrijfs­leven is de eerste stap bij het kiezen van het juiste platform om te weten wat welke vorm van de cloud zo uniek maakt.

Het werken in de cloud is vaak een wens van het mana­ge­ment. Zij hebben hun eigen redenen en motieven om als orga­ni­satie in de cloud te stappen. De één wil gebruik maken van een snellere time to Market. De ander kijkt weer naar eventuele kosten­be­spa­ringen en produc­ti­vi­teits­ver­ho­ging. Op de werkvloer wordt iets anders tegen de cloud aange­keken. De meeste mede­wer­kers willen gewoon hun werk goed en gemak­ke­lijk kunnen doen. En dan vooral waar en wanneer zij dat willen. Termen als BYOD en NWOW zijn niet voor niets ontstaan. De kans is groot dat er binnen uw orga­ni­satie al met een cloud oplossing wordt gewerkt, ook al is uw orga­ni­satie er ‘officieel’ nog niet mee bezig of is hiervoor nog geen beleid opgesteld. Denk hierbij aan toepas­singen als Twitter, Dropbox, LinkedIn en Facebook. Feit is dat cloud computing – nu het de eerste hype heeft overleefd en in rustiger vaarwater terecht is gekomen – onver­min­derd aan popu­la­ri­teit wint. En daarmee wordt de druk bij bedrijven om ‘iets’ met cloud te gaan doen steeds hoger. Alleen welke vorm is de juiste voor uw bedrijfssituatie?

Er zijn verschil­lende soorten diensten. Van kant-en-klare toepas­singen die u direct kunt gebruiken, tot omge­vingen waarmee u zelf appli­ca­ties kunt ontwik­kelen. Termen als private, hybride en publieke cloud worden veel­vuldig gebruikt en maken het daarom niet altijd begrij­pe­lijker. Kort gezegd is er een indeling te maken tussen drie soorten van diensten:

1. Cloud diensten gebaseerd op appli­ca­ties (‘Software as a Service’ of kortweg SaaS) met als doelgroep de eind gebruikers.
2. Platform cloud diensten (‘Platform as a Service’ of PaaS) met als doelgroep de ontwikkelaars.
3. Infra­struc­tuur cloud diensten (‘Infra­struc­ture as a Service’ of IaaS) met als doelgroep de IT afdeling en/of systeem-beheerders.

Alle drie van deze vormen brengen weer andere kenmerken en voordelen met zich mee, al zijn er over­een­kom­sten die ten grondslag liggen aan het fenomeen Cloud, namelijk flexi­bi­li­teit, schaal­baar­heid en kostenefficiëntie.

Kortom het is aan u om de juiste Cloud te vinden en deze succesvol in uw orga­ni­satie te imple­men­teren. Maar om dit correct uit te voeren is een inven­ta­ri­satie van uw huidige IT omgeving en appli­ca­ties een must, en dit heeft eigenlijk helemaal niets met Cloud te maken.

Pin It on Pinterest

Share This