Met de verkie­zingen achter ons, hebben we momenteel meer oog voor wat er nu gaat gebeuren in België. Maar wat velen onder u wellicht al zijn vergeten, hebben we met zijn allen ook gestemd voor een nieuw Europees Parlement. Doordat de verkie­zingen in mei plaats­vonden, heeft men meer tijd in het kiezen van een nieuwe voor­zitter van de Europese Commissie. En deze nieuwe voor­zitter zal ook de lijnen verder moeten uitstip­pelen in verband met de digitale agenda van Europa. En zoals u heeft kunnen lezen in de bijlage bij de Trends magazine van afgelopen week (zie vorige blog) staat Europa volgens Nelie Kroes aan “de vooravond van een digitale revolutie”.

EU Word Cloud

Maar welke initi­a­tieven mogen we verwachten op Europees niveau? In het interview zegt Nelie Kroes zelf: “Er worden momenteel miljarden geïn­ves­teerd in het baan­bre­kende werk van Graphene (naar verluid Europa ’s grootste onder­zoeks­pro­ject aller tijden, nvdr), het Human Brain Project, 5G en cloud computing. Mijn onmid­del­lijke focus gaat uiteraard naar meer en betere breedband verbin­dingen in Europa. Hiervoor zijn onze voor­stellen voor de eenge­maakte tele­com­markt cruciaal, en ik ben ervan overtuigd dat deze dan ook in 2014 zullen worden doorgevoerd.”

Hoewel ook Cloud computing wordt aangeduid als focus punt op de Europese agenda, blijft het koffiedik kijken van wat we mogen verwachten van de diverse Europese initi­a­tieven en werk­groepen binnen de Europese commissie. Maar misschien zouden we de vraag ook kunnen omdraaien in de stijl van John F. Kennedy? “Ask not what Europe can do to boost the Cloud, but what you can do to help Europe”

EU Cloud

Wat zou het mooi kunnen zijn als Europa zijn eigen, goed afge­schermde IT-infra­struc­tuur zou hebben. Een netwerk met een hek eromheen, dat indrin­gers en nieuws­gie­rige aagjes van, pakweg, de NSA buiten op afstand weet te houden. In een boze bui over de afluis­ter­prak­tijken van de NSA opperde de Duitse Bonds­kan­se­lier Angela Merkel onlangs dat ze hard nadenkt over een Europees data­net­werk waar de Ameri­kanen hun neus niet in kunnen steken.Door voor­stan­ders wordt hij lief­ko­zend de Schengen Cloud genoemd.

Wilt u meer weten over wat we mogen verwachten van de Europese Cloud, dan is het artikel De Europese Cloud: Gebakken lucht of oorlog in Cyber­space? van Philip Bueters inte­res­sant om te lezen. Wij zijn alleszins zeer benieuwd naar wat u zelf denkt over de zin of onzin van een Europese Cloud. Laat het ons weten door te reageren op deze blog en wij nemen uw mening graag mee naar de Cloud-Select Industry Group binnen de Europese commissie.

Pin It on Pinterest

Share This