Telkens als men zich afvraagt waarom Cloud Computing niet wordt overwogen bij ICT vraag­stukken, geef ik als antwoord dat het niet (meer) om de bits & bytes gaat maar om de manier waarop er naar Cloud toepas­singen wordt gekeken.
Om dit te verdui­de­lijken is de onder­staande slogan misschien wel van toepas­sing, immers in de Cloud stappen is geen enkel probleem meer, maar het beheer van uw data in diezelfde Cloud blijkt nog steeds een hele uitdaging.

Cloud Makelaar Promo

Deze vast­stel­ling en nog andere vragen worden behandeld in een recen­te­lijk afgenomen interview in het kader van IT & Mobi­li­teit voor Trends magazine. Hieronder een kleine greep uit de gestelde vragen:

Welke andere uitda­gingen ziet u, buiten privacy?

De grootste uitdaging voor bedrijven is het veran­deren van de mindset. Werken in de cloud is een andere manier van werken, en dat betekent dat ze hun processen moeten gaan aanpassen. En dan bots je met IT-verant­woor­de­lijken die hun job willen beschermen. Met de cloud vallen heel wat van hun vertrouwde verant­woor­de­lijk­heden weg. Daarom moeten ze hun rol binnen het bedrijf gaan herde­fi­ni­ëren. Op zich is dit geen ramp, inte­gen­deel. De IT-afdeling zou zich dan immers terug kunnen gaan bezig­houden met datgene waarvoor ze initieel zijn aange­worven, namelijk meehelpen met de bedrijfs­pro­cessen en zorgen dat het  bedrijf sneller en beter kan ondernemen.”

IT & Mobiliteit

PageLines- Schermafbeelding2014-03-03om10.03.29.png

het volledige interview kan u terug vinden op: IT Solutions of in de bijlage van Trends magazine op 26 Juni 2014.

Pin It on Pinterest

Share This