Google heeft 2,3 miljard euro op tafel gelegd voor Nest Labs, een Cali­for­nisch bedrijfje dat slimme ther­mo­staten en rook­de­tec­tors bouwt. Verras­send, zeggen veel obser­va­toren. Waarom doet Google zijn op één na grootste overname ooit in het domein van de domotica?

De verkla­ring voor de overname is te achter­halen door uit te vissen wat Nest Labs precies doet. Het bedrijf, met hoofd­kan­toor in Steve Jobs’ voor­ma­lige ‘hometown’ Palo Alto, is ook opgericht door een voor­ma­lige Apple-mede­werker, Tony Fadell, die alom beschouwd wordt als de gees­te­lijke vader van de iPod. Met Nest wil hij alle­daagse toestellen omvormen tot mooie, inno­va­tieve en met internet verbonden apparaten. Doel: een ‘conscious home’ bereiken, een woon­om­ge­ving waarin elk door­de­weeks toestel zo geavan­ceerd wordt als smartphones vandaag zijn.

Nest maakt zo deel uit van een hele rist bedrijven die een kruimel van die boomende markt van de thuis­au­to­ma­ti­se­ring willen. Binnen drie jaar zouden zo al 24 miljoen apparaten over de toonbank gaan, stellen analisten. Ook op de recente CES was thuis­au­to­ma­ti­se­ring een belang­rijk thema. Vandaag levert de firma al een rook- en CO-detector en een ther­mo­staat. Die laatste is onder meer te beheren via je smartphone of tablet. Het toestel analy­seert de tempe­ra­tuur buiten- en binnens­huis en detec­teert wanneer je niet thuis bent en baseert daarop de tempe­ra­tuur in huis, wat veel energie kan besparen.

nest

En Nest slaat aan, zo blijkt. Sommige rapporten spreken al van een verkoop van 50.000 toestellen per maand. Google voelt het groei­po­ten­tieel van Nest – en de inno­va­tieve kracht van zijn oprich­ters – en anti­ci­peert daarom met de overname. Zo komt het bedrijf in één klap aan de top van het ‘slimme toestellen’-peloton te zitten.

Het gaat uiteraard niet alleen om die toestellen. Google dringt zo almaar meer – via uw zoek­op­drachten, uw smartphone, uw auto (de Open Auto­mo­tive Alliance moet Android naar uw wagen brengen) en nu ook Nest – uw persoon­lijke leven binnen. De data die het bedrijf daarmee verzamelt, zijn een enorme troef in de toege­spitste verkoop van adver­ten­ties. Tegelijk roept die gedachte enorm veel priva­cy­vraag­te­kens op. Google voelt dat aan, getuige de verkla­ring van Nest na de overname dat het bedrijf “privacy altijd ernstig genomen heeft” en dat dat “niet zal veranderen”.

Nieuwe strijd

Google zegt het team van Nest te zullen laten verder­werken zoals ze vandaag doen. Maar het bedrijf kan heel wat expertise aanle­veren op vlak van software en data­ver­wer­king. Bovendien is het Ameri­kaanse paten­ten­vraag­stuk waarmee Nest af te rekenen heeft – onder meer Honeywell en BRK hebben de firma al aange­klaagd – makke­lijker aan te pakken met de juri­di­sche power van de inter­ne­treus. Voor onder de motorkap heeft Google met de Motorola-overname en met de recente stappen in robotica ook heel wat tech­ni­sche onder­steu­ning in de aanbieding.Langzaam maar zeker doemt zo ook een nieuwe poten­tiële strijd aan de einder op: die tussen Samsung en Google. Samsung is al veel langer actief in de huis­houd­ap­pa­ra­tuur en denkt onge­twij­feld ook al aan het ‘slimmer’ maken van zijn toestellen. Wordt dus zeker vervolgd.

-Zie ook onze vorige blog : Het Internet der Dingen

-Auteur: Stefan Grommen

Pin It on Pinterest

Share This