De Belgische regering heeft zijn cloud­dien­sten-project in de koelkast gezet, vooral vanwege alle onthul­lingen over de afluister- en aftap­prak­tijken van de Ameri­kaanse veilig­heids­dienst NSA. Dat blijkt uit bericht­ge­ving van Datanews. Fedict, de federale dienst verant­woor­de­lijk voor e‑government, schreef in maart 2012 een openbare inschrij­ving uit, maar heeft tot nu toe nog geen aanbieder gese­lec­teerd. De overheid bevestigt het besluit dat het project “on hold” is gezet. De regering wil volgens Datanews niet verder gaan met een eigen cloud­dienst totdat er meer zekerheid is over de veilig­heid van de data in de cloud. Het budget voor de cloud­dienst van de federale overheid bedraagt 15 – 20 miljoen euro.

De aanbe­ste­ding voor de G‑cloud van Fedict is niet gegund. Het project verdwijnt daarmee opnieuw voor lange tijd in de koelkast. Een gemiste kans die vooral te wijten zou zijn aan onvol­doende zeker­heden aangaande de veilig­heid. Toch vreemd, als je onlangs nog in het nieuws las over de goed­keu­ring van de Nationale Bank van België om van Cloud diensten gebruik te mogen maken én de KBC daarop als eerste naar Office 365 aan het over­scha­kelen is. En dan ook nog de VDAB die reeds meer dan een jaar geleden is over­ge­scha­keld naar Google Apps. Beiden zijn Public Cloud diensten die worden aange­boden door Ameri­kaanse bedrijven, waardoor je toch wel twee keer zal nadenken alvorens je alle gevoelige infor­matie aan hun zal toever­trouwen? Wellicht dat de G‑Cloud in eerste instantie een té ambitieus project was, waardoor er teveel werd verwacht van de Cloud in het algemeen? Daardoor is men uitein­de­lijk bij de overheid tot het besef gekomen dat het onbe­gonnen werk is om van Cloud-diensten gebruikt te maken. Misschien dat de G‑Cloud volgend jaar opnieuw uit de koelkast wordt gehaald onder het motto, “derde keer, goede keer”?

image

Benieuwd naar jullie reacties, en vooral of de burger uberhaupt wel wakker ligt van het gebrek aan een G‑Cloud?

Pin It on Pinterest

Share This