Help… de server verdwijnt

Help… de server verdwijnt

Software op abon­ne­ments­basis neemt momenteel een enorme vlucht en onder­linge inte­gratie neemt werkbare vormen aan. Bij het oprichten van een nieuw bedrijf is het een reële moge­lijk­heid geworden om dit zonder eigen servers te doen. Sterker nog, ik denk dat er in...

Pin It on Pinterest