Belgische Cloud Service Providers in kaart gebracht

door 1 november 2017

Eerder hadden we al in een drie-delige special alle Belgische data­cen­ters in kaart gebracht met daarbij vermeld hoe een data­center werkt en welke diensten er worden aange­boden vanuit een data­center. Een logisch vervolg leek ons om te trachten de Cloud Service Providers in kaart te brengen met elk hun eigen speci­a­li­teit. Immers zij maken meestal dankbaar gebruik van de faci­li­teiten die het data­center kan bieden om hun Cloud oplos­singen 24/7 in de lucht te houden. Maar dit bleek toch niet zo eenvoudig te zijn, vaak omdat het niet duidelijk is wie er echte Cloud diensten aanbieden en vooral wat ze dan te bieden hebben. Hierdoor is het niet gemak­ke­lijk voor u als onder­nemer om te achter­halen waarin hun diensten onder­schei­dend kunnen zijn ten opzichte van Public Cloud spelers zoals Amazon, Google of Microsoft.
Toch denken we dat we erin geslaagd zijn om een duidelijk overzicht te maken per Cloud Aanbieder waarbij de indeling voor zichzelf spreekt, verdeeld in Software as a Service (SaaS) aanbie­ders, Platform as a Service (PaaS) aanbie­ders en Infra­struc­ture as a Service (IaaS) aanbie­ders. Daarnaast hebben we ook een onder­scheid willen maken tussen de Cloud Service Providers die hun eigen IT infra­struc­tuur en netwerk uitbouwen vanuit hun data­center en de Service providers die bestaande Cloud oplos­singen zoals AWS en Azure door­ver­kopen al dan niet voorzien van lokale onder­steu­ning on-site aan hun klanten. Deze laatste categorie kan u terug vinden in de tabel onder Reseller Cloud services en is eigenlijk een logisch gevolg op de reeds bestaande IT resellers of systeem inte­gra­toren die ons land telt.

De volledige Cloud Service Provider tabel* kan u hier gratis downloaden.

Natuur­lijk is een dergelijk initi­a­tief nooit af en we rekenen dan ook op de oplet­tende lezer van deze blog of de magazine om ons eventuele opmer­kingen of aanvul­lingen te bezorgen. En staat u er zelf als Belgische cloud Service Provider (nog) niet bij? dan mag u het ons uiteraard ook even laten weten. Dit kan door een e‑mail te sturen aan: Freddy Michielsen van de redactie. Op regel­ma­tige basis zal ConneXie dan ook deze infor­matie verder aanvullen of aanpassen.

Verder willen we ook nog meegeven dat u het tweede deel van onze Cloud Service Provider special terug kan vinden in het recentste ConneXie magazine vanaf pagina 28.

En als kers op de taart verschijnt binnen­kort ook nog de volledige e‑paper met daarin de Data­center & Cloud Service Provider special die gratis zal te down­lo­aden zijn op deze site.

Alvast heel veel lees­ple­zier toegewenst…

*Update van de Cloud Service Provider Tabel versie 2.0 en dit als afsluiter van 2017.

We wensen U voor 2018 al 12 maanden vreugde met 52 weken plezier en 365 dagen succes en 8760 uren gezondheid.

Een voor­spoedig en gelukkig nieuw jaar!

Pin It on Pinterest

Share This