Overzicht van Data­cen­ters in België

door 26 december 2016

Gedurende de afgelopen zes maanden hebben wij meege­holpen om de gegevens te verza­melen over de Belgische data­cen­ters. Zij herbergen de infor­matie over onze digitale toekomst van morgen en trans­por­teren zetta­bytes op een bevei­ligde manier naar hun wereld­wijde bestemming.

In hun laatste drie nummers heeft ConneXie deze infor­matie verzameld en nadien gegroe­peerd in een e‑paper van 48 blad­zijden met als titel De digitale poort naar de CloudEen uniek document dat in België nog nooit werd gepu­bli­ceerd. Mede dankzij de mede­wer­king van Belgium Cloud, een kennis­cen­trum voor de ICT-branche en de Cloud­Ma­ke­laar die advies verleent aan de gebrui­kers van Cloud diensten kwam deze data­center special tot stand. Het werd aangevuld door bijdragen van speci­a­listen in deze ‘digitale burchten’ van de toekomst, met hun visie op de nabije toekomst. ConneXie heeft 35 data­cen­ters bij naam genoemd, een top 10 gemaakt en de beste vijf laten rang­schikken door een profes­si­o­nele jury. De top drie kregen een award op de 4e editie van de Telecom Inspi­rience Awards.

Een dergelijk initi­a­tief is nooit af. Op regel­ma­tige basis zal ConneXie dan ook deze infor­matie verder aanvullen of aanpassen. In 2017 brengen zij in samen­wer­king met ons de Cloud Service Providers in beeld. Deze ontwik­kelen en plaatsen de diensten en oplos­singen die we vroeg of laat allemaal zullen gebruiken. Heeft u hierover iets te melden, een oplossing of dienst voor te stellen, laat het ons dan zeker even weten.

De e‑paper in het Neder­lands kan u hier gratis down­lo­aden. (Frans­ta­lige versie hier)

Alvast veel lees­ple­zier toege­wenst tijdens de feestdagen!

Pin It on Pinterest

Share This