2017 zal het jaar van de überCloud worden

door 1 januari 2017

Nee, het is niet wat u wellicht denkt dat het andere taxi­be­drijf nu ook Cloud oplos­singen gaat aanbieden, maar wat wij hiermee bedoelen is de Cloud der Clouds of terwijl de Inter­con­nected Cloud.

Eerst even een extra woordje uitleg, want deze vorm van Cloud is (nog) niet toegekend in de definitie van het Ameri­kaanse N.I.S.T waarin er momenteel vier soorten Clouds worden benoemd, met name Public Cloud, Private Cloud, Hybride Cloud en Community Cloud. Volgens onze bescheiden mening is het hoog tijd dat dat er een vijfde vorm bijkomt met als naam Inter­Cloud.

Een Inter­Cloud is een soort van Cloud die andere Clouds met elkaar kan verbinden en meestal zijn dit de Public Cloud providers. De toene­mende vraag naar dit type van Inter­Clouds is eigenlijk vrij logisch, want steeds meer bedrijven stappen over naar Private of Public Cloud oplos­singen en maken daarbij meestal gebruik van het Internet om deze dienst of infor­matie te gebruiken. En laat nu net het Internet zelf een expo­nen­tiële groei doormaken met steeds meer gebrui­kers en soorten diensten.

Het zijn voor­na­me­lijk parti­cu­lieren zoals u en ik, die als consument allerlei zaken in abon­ne­ments­vorm afnemen, denk hierbij aan Youtube, Spotify, Netflix, Facebook, Google en vele andere soorten van aanbie­ders. Kortom net zoals met de auto sta je ook op het Internet steeds vaker in de file en onder­tussen doen de Telecom providers er alles aan om hun netwerk op te waarderen om aan de vraag aan band­breedte te kunnen blijven voldoen. Dankzij het toene­mende succes in de afgelopen jaren van Public Cloud oplos­singen zoals Microsoft Office 365 bij  bedrijven (zie ook de Cloud Barometer) zijn er steeds meer gebrui­kers verbonden via Internet om hun dagelijks werk te kunnen doen. Maar zou het niet handiger zijn om als bedrijf rechts­reeks te kunnen verbinden met de Cloud Service Provider naar keuze? En dit is nu net wat de Inter­Cloud kan aanbieden en dit meestal direct via het data­center waarin het bedrijf al zijn IT omgeving heeft ondergebracht.

Recht­streeks naar de Public Cloud?

Het gebruik van de Public Cloud groeit gestaag in België. Niet alleen in omvang, maar ook het aantal aanbie­ders neem toe. En iedere Cloud aanbieder heeft zijn eigen netwerk­dienst. Hieronder een overzicht van de belang­rijkste spelers* en hun manier om recht­streeks te verbinden:

  • AWS Direct Connect
  • Direct­Link voor Softlayer
  • Expres­s­Route voor Azure
  • Google Cloud Interconnect
  • Oracle Fast­Con­nect
  • Sales­force Connect

Iedere Public Cloud provider heeft uiteraard zijn eigen voor­waarden en tech­ni­sche speci­fi­ca­ties, vooraleer je een verbin­ding tot stand kan brengen.

Maar wat is de rol van het Datacenter?

Ook de data­cen­ters volgen de ontwik­ke­lingen op het gebied van hybride en multi cloud toepas­singen op de voet. Steeds meer krijgen zij het verzoek van klanten die een verbin­ding wilden met de Cloud. En met die toene­mende vraag is men gaan inzien dat een goede connec­ti­vi­teits­pro­po­sitie een belang­rijke business driver kan zijn. Klanten zullen immers sneller voor een data­center kiezen als het koppelen met de Cloud providers ook relatief gemak­ke­lijk gaat.

De momenteel belang­rijkste spelers* en hun diensten staan hieronder vermeld:

  • euNet­works Cloud Connect
  • Equinix Cloud Exchange
  • Eurofiber Secure Cloud Connect
  • Interxion Cloud Connect

Vanwege commer­ciële redenen heeft ieder data­center daar zijn eigen naam aan gegeven. Maar ze zijn allemaal identiek. Met dien verstande dat er een verschil is in af te nemen band­breedtes en aan te sluiten partners.

Doordat de keuze groter aan het worden is voor zowel Cloud als data­center diensten, is een juiste partner vinden steeds belang­rijker om alles letter­lijk aan elkaar te knopen. Vandaar een warme oproep aan alle systeem inte­gra­toren die ons land telt om ook de Inter­Cloud te omarmen en als extra service aan te bieden. Ben benieuwd wie de eerste zal zijn?

* Met dank aan Robèr van den Brink voor het samen­stellen van de lijst.

Pin It on Pinterest

Share This