Uit een recen­te­lijk gehouden onderzoek blijkt dat het aantal krui­de­niers weer aan het toenemen is. Na een ‑voor deze lokale detail­listen drama­ti­sche periode- is het kennelijk zo dat niet iedereen op Albert Heijn, Colruyt en Lidl zit te wachten. Niet zo vreemd eigenlijk, want zo’n winkel om de hoek heeft doorgaans het zelfde primaire product­aanbod, is makkelijk te bereiken en het servi­ce­ni­veau is ongekend hoog. De super­markt kolossen zullen nooit meer uit het straat­beeld verdwijnen, maar kennelijk is er ook een markt voor lokale partijen. Van Super­markt naar Cloud lijkt een brug te ver, maar ik zie hier wel degelijk een parallel.

In de afgelopen jaren werd de ene na de andere public cloud geïn­tro­du­ceerd. Meestal door partijen waar je het eigenlijk wel van had verwacht, maar soms kwam het ook uit totaal onver­wachte hoek. Neem Amazon. Van origine een e‑commerce omgeving en nu met zijn Amazon Web Services de meest succes­volle leve­ran­cier van ‘Infra­struc­ture as a Service’ en daarmee de onbe­twiste markt­leider. Microsoft kon uiteraard niet achter blijven en lanceerde haar platform Azure. En het woord ‘platform’ is hier op zijn plaats. Microsoft faci­li­teert immers niet alleen een infra­struc­tuur, maar voegt daar ‑hoe kan het ook anders- haar software aan toe.

Cloud schijf

HP en IBM, beiden van oudsher actief in het domein van hard- en software, kwamen met de Helion Public Cloud, respec­tie­ve­lijk IBM Cloud (gebaseerd op de tech­no­logie van SoftLayer). Oracle (ooit, net als Microsoft, sec software leve­ran­cier) kan haar klanten voorzien van reken­kracht met Oracle Compute Cloud Service, en het laat zich raden voor welke software dit platform geop­ti­ma­li­seerd is. Een andere ‑niet meer weg te denken software leve­ran­cier- diende zich eveneens aan: VMware. Met vCloud Air wordt een infra­struc­tuur geboden die het vertrouwde vSphere als basis heeft. Daarmee baant VMware, net als HP, IBM, Microsoft en Oracle dat doen, een weg naar de cloud voor haar trouwe klantenschare.

Zijn we er dan? Eh nee, want laten we vooral die andere hele grote jongen niet vergeten: met haar Google Cloud Platform gaat Google de strijd aan met AWS. En net als alle andere spelers worden ‘features’ als schaal­baar­heid, elas­ti­ci­teit, geau­to­ma­ti­seerde ‘provi­si­o­ning’, ‘inter­o­pe­ra­bi­lity’, ‘orches­tra­tion’, lage ‘latency’, bevei­li­ging en compli­ance sterk benadrukt. En natuur­lijk stelt men een keur aan ‘appli­ca­tion stacks’ ter beschik­king, gaat het over een lage TCO en is het allemaal ‘pay per use’, ‘pay as you go’, ‘pay as you grow’ of ‘utility style costing’.

Klaar met alle super­markt molochs? Nope. We hebben nog: Rackspace, groot geworden met IaaS en mede grond­legger van OpenStack; AT&T Cloud Architect, van oudsher sterk in het enter­prise segment; Centu­ry­Link Cloud, wellicht niet zo bekend, maar volgens Gartner een visionair; Verizon (Terremark), met het langste track record in public cloud IaaS en CSC Cloud­Com­pute, al decennia lang sterk in IT outsour­cing. De fundering om al deze ‘super­markt­ke­tens’ in kaart te brengen vinden we terug in het Magic Quadrant for Cloud Infra­struc­ture as a Service van Gartner (waar overigens ook nog Dimension Data, Joyent, Fujitsu, Virtustream en GoGrid worden genoemd). Dit rapport is van 28 mei 2014, redelijk recent dus, maar toch onder­tussen alweer verouderd. EMC kondigde recen­te­lijk aan een publieke cloud te faci­li­teren en, om de ‘onver­wachte hoek’ nog maar even te belichten, SaaS provider bij uitstek Sales­force kondigde haar Salesforce1 platform aan waarmee zij een PaaS in de cloud aanbiedt.

Hoeveel meer kunnen we nog verwachten? Het huidige aantal public cloud providers in combi­natie met hun omvang en finan­ciële draag­kracht zorgt ogen­schijn­lijk voor straten vol met mega­stores. Persoon­lijk reken ik nog op Apple en Dell. Die kunnen ook nog wel eens op de proppen komen met een eigen compute cloud en wat te denken van andere giganten zoals Facebook en Alibaba? Hoe dan ook, het aantal ‘super­markten’ zal alleen nog maar toenemen. De vraag rijst dus of er tussen al dit geweld nog plaats is voor een krui­de­nier (lees: lokale public cloud provider)?

Het antwoord op die vraag is dichtbij. Als voorbeeld noem ik CloudVPS. Zij zijn in het licht van de vraag­stel­ling ‘the proof of the pudding’. Een zeer succes­volle Rotter­damse onder­ne­ming die zich met haar cloud propo­sitie richt op het faci­li­teren van een ‘Infra­struc­ture as a Service’. Alle al eerder genoemde ‘features’ zijn van toepas­sing waardoor er sprake is van een hoge mate van profes­si­o­na­li­teit met een al even hoge ambitie. Die ambitie laat zich onder andere vertalen naar het feit dat CloudVPS de eerste Europese OpenStack Cloud introduceerde.

Zijn zij daarmee dan de ‘krui­de­nier’? Waar­schijn­lijk doe ik ze daarmee ernstig te kort, maar feit is wel dat ze honderd procent Neder­lands zijn en dat hun platform (en dus alle klant gere­la­teerde data) op Neder­lands grond­ge­bied staat. ‘Last-but-not-least’: in vergelijk met alle eerder genoemde partijen vind je op de website van CloudVPS een tele­foon­nummer. Klanten kunnen bellen, krijgen direct iemand te spreken en worden met raad en daad ter zijde gestaan. Je weet wel, die jongen bij de kassa die jou bij naam kent en die de bood­schappen voor je inpakt.

Auteur: Robèr van den Brink

Pin It on Pinterest

Share This