Waarom gebruikt u de Cloud (nog niet)?

Voor u nu naar de telefoon rent en uw systeem­be­heerder de opdracht “breng alles naar de Cloud” toeroept, wil ik u toch enkele zaken meegeven waar u eerst even bij moet stil staan. Als u die drie voordelen – schaal­baar­heid, flexi­bi­li­teit en high avai­la­bi­lity – leest, dan kan u zeggen “dat zijn voordelen die iedereen wil, dus waarop wachten?”.

Dat klopt, maar zoals altijd zijn er geen voordelen zonder nadelen. De voordelen zijn duidelijk. Typische kenmerken van de cloud is dat u flexibel gebruik maakt van de Cloud. Eender waar, eender wanneer en zelfs wanneer niet. De schaal­baar­heid gaat over de hoeveel­heid die u gebruikt. “Pay as you use” is eveneens een typisch kenmerk van cloud computing. Naar mate u meer of minder gebrui­kers hebt of hoeveel­heid te verwerken data, stijgt en daalt uw factuur. De high avai­la­bi­lity zorgt voor de nodige stabi­li­teit. De tijd van kapotte servers, onbruik­bare backups, … zouden normaal al achter u moeten liggen.

Wat zijn dan de nadelen? In de eerste plaats het budget. Deze voordelen zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar komt een pak techniek bij kijken en die techniek kost geld. Die extra laag van virtu­a­li­satie vraagt speci­fieke hardware en speci­fieke kennis, beide dure grond­stoffen. Als we klassieke computing verge­lijken met cloud computing, is de kostprijs per computing cycle in de Cloud duurder.

Toch kan de cloud vaak een besparing betekenen voor u. Heb ik weer een contra­dictie op papier gezet? Zeker niet. De kostprijs per eenheid mag dan wel hoger zijn, maar vaak hebt u minder eenheden nodig en dankzij het pay as you use bent u op het einde van de rit goedkoper uit. Vergelijk het met de tradi­ti­o­nele manier van werken, met eigen servers. Per definitie zijn die altijd te groot. Omdat u op minstens drie jaar afschrijven rekent, moet u op de groei rekenen. Zelfs al maakt u een perfecte inschat­ting, tot op het punt van 100% bezetting hebt u onge­bruikte resources die u wel betaalt. Het cynische is dat het moment dat u 100% bereikt, u opnieuw aan de cyclus kan beginnen want dan is er geen 101ste % verder meer om te groeien. En een perfecte inschat­ting bestaat niet, dus ofwel moet u plots versneld afschrijven en opnieuw inves­teren, maar des te vaker hebt u te veel geïnvesteerd.

FingerPoint the Cloud

Maar bij gelijke bezetting, is de cloud duurder. De high avai­la­bi­lity komt niet zomaar uit het niets. Dat betekent dat er extra hardware is die de boel kan overnemen wanneer er iets faalt. Maar opnieuw door schaal­voor­delen zorgt de cloud er voor dat deze high avai­la­bi­lity goedkoper kan aange­boden worden dan wanneer u zelf uw reeds te grote server een tweede keer moet plaatsen om high avai­la­bi­lity te hebben.

Kortom, budget is een belang­rijke over­we­ging bij de keuzes die u zal moeten maken. De grote voordelen van de Cloud hebben een prijs en de juiste vraag is of het u die (meer)prijs waard is. Een goede Cloud provider of Cloud Makelaar kan u helpen met de verge­lij­king. De vraag die u moet stellen is wat de kost van down time is. Eerst moet u een inschat­ting maken van uw business conti­nuity: hoe snel bent u terug up and running bij een IT disaster? En vervol­gens kan u uitre­kenen wat de kost van die down time zou bedragen. Als die kost beduidend hoger is dan de prijs van de cloud: twijfel niet meer. Run to the cloud.

Sommige van mijn collega’s zullen stellen dat er ook tech­ni­sche beper­kingen zijn, dat niet alles in de cloud thuis hoort. Dat klopt maar ten dele. Ik ben een IT ‘er uit de “Yes we can”-clan. Alles kan naar de cloud, maar tegen welke prijs. Zero down time, zero data loss, … de techniek laat het allemaal toe, maar hoe meer je naar de limiet van de zero toegaat, des te meer schiet het budget naar de limiet van onein­dig­heid. En spijtig genoeg niet altijd in een lineaire vorm.

Er is geen simpel antwoord

Er is geen simpel antwoord op de juiste vraag. Als de vraag is “bent u klaar voor de cloud?” dan is het antwoord voor iedereen ja. De vraag is echter geen ja/neen-vraag maar een vraag in welke mate u klaar bent en wat voor u de goede oplossing is. En die oplossing is voor u anders dan voor uw buurman. Uw noden zijn anders, dus de keuzes zijn voor u ook anders. Er is geen eenheids­worst in de cloud of die zou er toch niet mogen zijn.

Net doordat de cloud zo’n grote verza­me­ling van bouw­blokken is – de Lego in de IT – is het belang­rijk dat u uw droomhuis bouwt met de Lego-blokken die daar het best voor geschikt zijn.

Mijn advies is dan ook om u goed te laten bege­leiden. Kies een aanbieder die tevens de rol van consul­tant verricht, die op zoek gaat naar oplos­singen en niet tot taak heeft u louter enkele producten of diensten te verkopen. Een consul­tant die ook durft neen zeggen. Hybride oplos­singen zijn meestal het betere antwoord. Een aanbieder die alle compo­nenten verge­lijkt en u daarbij uitleg geeft, zodat u een juiste keuze kan maken.

Nu bent u klaar voor de Cloud. Veel plezier op uw reis door de wolken.

Auteur : David Geens, Managing Partner bij Nucleus

Pin It on Pinterest

Share This