Cisco Growth_Cloud_Infographic

Als vanouds is December tradi­ti­o­neel de maand van de voor­spel­lingen, en om deze trend voort te zetten krijgt u als trouwe lezer van onze blogs een aantal cijfers die de groei van het gebruik van data in de Cloud zullen bekrachtigen.

Volgens een recente studie uitge­voerd door Cisco en verwerkt in de Global Cloud Index zal de groei van data in de Cloud verdrie­dub­belen tussen 2013 en 2018.

Maar wat betekend dit nu concreet in cijfers? Tegen 2018 zal meer dan 75% van alle data­ver­keer afkomstig zijn uit Cloud diensten en/of appli­ca­ties. Momenteel is de verhou­ding tussen tradi­ti­o­neel data­ver­keer 1.5 *Zettabyte en data vanuit de Cloud 1.6 *Zettabyte ongeveer gelijk, maar met een klein verschil ten voordele van de Cloud. Dit wil dus zeggen dat er 3.1 * Zetta­bytes aan data­ver­keer plaats heeft van en naar de data­cen­ters wereld­wijd. Tegen 2018 zal dit volgens dezelfde studie op kunnen lopen naar een duize­ling­wek­kende 8.6 * Zettabytes!

Om u een beter beeld te geven over hoeveel infor­matie we hier praten in cijfers, volgt het onder­staande plaatje voor meer uitleg:

How Much Data

Maar waar komt al deze infor­matie vandaan, en welke toepas­singen uit de Cloud zijn hiervoor verantwoordelijk?

Traffic Types

Wellicht dat het ook inte­res­sant is om te kijken hoe de verhou­ding is tussen de tradi­ti­o­nele IT werklast en die van de Cloud? volgens de studie groeit de werklast in de Cloud namelijk jaar op jaar met 24% terwijl de tradi­ti­o­nele IT werklast steeds verder afneemt.

Cloud Traffic & Workloads

Het is mede dankzij de Cloud dat deze groei zich kan verder zetten door onder andere de schaal­baar­heid van deze diensten en de opslag­ca­pa­ci­teit van de Cloud Providers.

Wilt u nog meer te weten komen over de groei van data in de Cloud?
Klik dan op de lang­wer­pige afbeel­ding rechts, voor de volledige Info-Graphics in pdf formaat.

Bron: Cisco Global Cloud Index

* 1 zettabyte (ZB) is gelijk aan 1 triljard bytes, of 1 triljoen gigabytes.

Pin It on Pinterest

Share This