Het wereld­kam­pi­oen­schap voet­ballen ligt onder­tussen weer achter ons, en het werd vooral gedo­mi­neerd door verlen­gingen en penalty’s. Meestal maakt men hieruit op dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren, en dat uitein­de­lijk straf­schoppen een uitsluitsel moesten geven voor wie er door mocht naar de volgende ronde. Maar wat misschien ook u vooral is bijge­bleven zijn het verlies en het vertrek van de geves­tigde waarden zoals Brazilië en Spanje?

Drie grote toer­nooien op rij had Spanje gewonnen (de EK’s 2008 en 2012 en het WK 2010,) en ook voor dit WK gold het als een van dé favo­rieten voor de wereld­titel, maar het draaide helemaal anders uit. Het was voor het eerst in de geschie­denis dat een titel­ver­de­diger zo vroeg werd uitgeschakeld.

WK 2014

Later in het toernooi  zaten voet­bal­fans over de hele wereld met open mond naar hun tele­vi­sie­toe­stel te staren. Na amper 29 minuten spelen in Brazilië – Duitsland, een van de halve finale’s op het WK, stond het al 0 – 5 voor de Mann­schaft. Het werd uitein­de­lijk 1 – 7, de Duitsers namen duidelijk gas terug in de tweede helft. Een histo­ri­sche verne­de­ring die voor eeuwig in het geheugen van de Brazi­li­anen gegrift staat.

Misschien dat we hier de verge­lij­king kunnen maken tussen het WK voetbal en de computer industrie, want ook hier zien we dat de geves­tigde waarden in de IT aanzien­lijke verliezen maken of zelfs volledig verdwijnen van de kaart, mede door de opkomst van de Cloud.  Als u kijkt naar de adoptie van Cloud computing bij de bedrijven, valt vooral op dat de contrasten ook hier zeer groot zijn. Enerzijds zijn er nog altijd de vele gevaren van de overstap naar de Cloud die vooral benadrukt worden door leve­ran­ciers die er zelf het meeste baat bij hebben. En ander­zijds getuigen de vele berichten dat dankzij succesvol gebruik te maken van de Cloud het allemaal wel meevalt?

Cloud kent vele voor(oor)delen en ook enkele nadelen, maar één ding kunnen we nu al wel vast­stellen, dat net zoals in het voorbije WK de lat steeds hoger ligt en dat enkel de resul­taten tellen. Dankzij gebruik te maken van de Cloud kunnen bedrijven vandaag sneller en vaak ook beter inspelen op de huidige econo­mi­sche situatie, en daardoor hun voor­sprong ten opzichte van de compe­titie beter uitspelen.

Choose the Cloud

Volgens de Europese Commissie zou de wijd­ver­spreide adoptie van cloud computing het Europese BBP met 160 miljard € per jaar kunnen opdrijven en tegen 2020 ongeveer 3,5 miljoen jobs opleveren. Men stelt echter vast dat de ongeveer 20 miljoen Europese kmo’s trager zijn met hun adoptie van cloud computing dan de grote bedrijven. 23% van de Europese kmo’s met minder dan 100 mede­wer­kers hebben nog geen beslis­sing genomen over het al dan niet gebruiken van cloud computing. Dit is deels te wijten aan bekom­mer­nissen over thema’s zoals IT security en privacy.

Onlangs werd in aanwe­zig­heid van Neelie Kroes, vice-president van de Europese Commissie, het Europese Cloud Scout-initi­a­tief gelan­ceerd. Dit project heeft tot doel om prak­ti­sche infor­matie te verstrekken aan kmo’s die cloud computing willen inte­greren in hun bedrijfs­voe­ring. Ook wij zijn alvast zeer benieuwd of het de bedrijven kan verder helpen om te scoren in de Cloud?

Rest ons nog om u en uw familie een deugd­doende en vooral rust­ge­vende vakantie toe te wensen, wij gaan er ook even tussenuit om u na het verlof weer vol frisse moed en inspi­ratie nieuwe artikelen over de Cloud aan te bieden. Prettig verlof met hopelijk weinig Clouds in de lucht.

Pin It on Pinterest

Share This