Hoe haal je voordeel uit cloud? Vergeet dan cloud­tech­no­logie. Het is niet het belang­rijkste. De tech­no­logie doet er niet toe. Daar gaat het niet om. Het gaat nog steeds om de service.

Afnemers van IT willen geen spullen, ze willen een dienst geleverd krijgen. Ze willen geen iPod, ze willen muziek. Natuur­lijk mag het apparaat er leuk uit zien, maar zonder dienst is het niet meer dan een sieraad.

We weten dit al lang, maar waarom gaat het dan zo vaak mis?

Om te beginnen is het best moeilijk om een goede service te defi­ni­ëren. Een goede service is een afba­ke­ning tussen leve­ran­cier en afnemer, en als die grens niet duidelijk is ontstaat er verwar­ring. En dan gaat het mis in de uitvoe­ring. Met een onzekere leve­ran­cier en een onge­dul­dige afnemer gaat die afnemer ingrijpen in het proces van de leve­ran­cier als de dienst niet snel geleverd wordt. Het is net of in een restau­rant de onge­dul­dige gasten de keuken inlopen en de kok aan de kant duwen. Dat werkt uitein­de­lijk niet. Niet voor de gasten, en niet voor de kok.

Waarom is dat bij cloud computing anders?

Cloud computing gaat over service. Infra­struc­ture as a service, platform as a service, software as a service. Het patroon lijkt me wel duidelijk. Het succes van cloud computing is het gevolg van, simpel gesteld, een helder en eenduidig it-aanbod van de leve­ran­cier dat past bij wat de afnemers nodig hebben.

Cloud Oplossingen

Blijkbaar werkt het om een duide­lijke dienst te hebben, en daarom is cloud computing ook een model voor interne it- afdelingen.

Cloud­pro­vi­ders zijn uit de aard van hun business gedwongen goed na te denken over wat de dienst precies is, want anders is die niet schaal­baar te leveren.

Maar service is ook een menta­li­teit en een cultuur, want ‘je best doen’ is niet af te spreken, en vertrouwen is niet in een contract te vangen.

Als leve­ran­cier moet je altijd het belang van de klant voorop zetten, maar wel via een helder gede­fi­ni­eerde dienst. En dat vergt het vinden van een goede balans tussen je poot stijf houden als het gaat om het ingaan op wensen die die klant beter zelf kan invullen en je dienst ten behoeve van alle klanten verder verbe­teren. Dat is nogal een cultuur­om­slag voor veel it’ers.

En dat leren we dankzij cloud computing.

-Auteur: Peter HJ van Eijk

Pin It on Pinterest

Share This