Werken in de Cloud of gebruik maken van Cloud computing. Het zijn veel gehoorde termen in deze heden­daagse wereld. Bijna iedereen heeft het erover en veel onder­ne­mingen zijn volop aan het nadenken hoe om te gaan met IT als een dienst. Maar De Cloud of Cloud Computing kan zich in vele vormen aanbieden, waardoor er nog steeds veel vragen onbe­ant­woord blijven:

➤ Hoe zit het nu eigenlijk met de veilig­heid van uw gegevens?

➤ Hoe flexibel kan u uitbreiden of juist weer inkrimpen in uw orga­ni­satie of met het aantal gebrui­kers dankzij de Cloud?

➤ Hoe is het met de beschik­baar­heid gesteld en wie kan er buiten uw weten om allemaal meekijken?

De Cloud is misschien wel de meest besproken hype in het huidige ICT landschap. Maar is het nog steeds een hype? Of zijn er al daad­wer­ke­lijke oplos­singen die u kunt reali­seren door gebruik te maken van de Cloud?

Vandaar we we wat dieper in gaan op een aantal prak­ti­sche zaken die u vandaag de dag al kunt reali­seren, door gebruik te maken van de Cloud. En dit misschien wel zonder dat u er zelf enig idee van heeft hoe het eigenlijk in zijn werk gaat?

Neem nu iets alledaags als Televisie kijken, nog niet zo heel lang geleden was het heel gewoon dat indien u een favoriete serie wilde volgen het belang­rijk was om op een bepaalde dag en tijdstip letter­lijk voor uw toestel plaats te vatten, en gespannen moest afwachten wanneer het programma begon zodat u absoluut zeker was dat je niets zou missen! Om dit op te lossen werd de video­re­corder uitge­vonden en met succes gelan­ceerd. Enkel de discussie tussen de fabri­kanten onderling (VHS of Betamax en/of VCR) heeft misschien voor enige vertra­ging gezorgd. Maar uitein­de­lijk kon iedereen televisie kijken wanneer hij dat wou, tenminste als u niet vergeten was om je favoriete serie te program­meren om opgenomen te worden. Wat later kwam de intrede in de digitale wereld, immers de eerste televisie uitzen­dingen en video­re­cor­ders waren analoog. Net zo als indertijd u nog een film­rol­letje eerst moest laten ontwik­kelen alvorens je de gemaakte foto’s kon bekijken. Probeer dit maar eens uit te leggen aan uw klein­kin­deren, zij weten immers niet eens wat analoog betekend. Vraag ze anders maar eens om het juiste toestel hieronder aan te wijzen?

Analogue vs digital

Dankzij de digitale intrede kon u via uw kabel­pro­vider televisie kijken en terwijl u keek het programma pauzeren of stop­zetten om dan later verder te kijken, maar dit ging en gaat nog steeds enkel bij de decoders met een inge­bouwde harde schijf. Hiermee heeft u dus het wanneer u wilt TV kijken opgelost, maar nog niet waar u televisie wilt kijken! Niet veel later kwam ook nog eens de opmars van de tablet PC dankzij onder andere de iPad. En dankzij Cloud oplos­singen zoals Youtube bleken deze uitermate geschikt om ook video‘s te bekijken. Maar het wordt nog leuker als u waar en wanneer u wilt op elk toestel (zowel smartphone, tablet of TV) uw favoriete programma kan bekijken. Dankzij de Cloud is dit vandaag de dag al perfect mogelijk.

Een ander voorbeeld, stel u belandt door omstan­dig­heden in de gevan­genis, kan u daar dan ook gebruik maken van het internet op een gecon­tro­leerde manier? Mede dankzij een voor­ge­pro­gram­meerde USB-stick is dit voor de gede­ti­neerden in de moderne gevan­ge­nissen in Belgie nu mogelijk. Nadat u uit de gevan­genis komt bent u wellicht werk­zoe­kende, en passeert u langs de VDAB om een job te vinden. hoe kan u on-line alle beschik­bare banen in uw omgeving vinden en spontaan aanmelden via het internet, met hopelijk een kans op een solli­ci­ta­tie­ge­sprek? Dankzij de Cloud is dit perfect mogelijk en weet u zelfs waar u moet zijn voor uw solli­ci­tatie. Of u geniet liever toch eerst nog wat van uw vrijheid, en boekt on-line een ticket voor een uniek concert of voor uw favoriete artiest. Maar helaas bent u niet alleen, en zijn er nog duizenden andere fans die als eerste een kaartje trachten te bemach­tigen? Dankzij de Cloud worden dit soort van piek­mo­menten opge­vangen zodat iedereen die betaald heeft zijn toegang­sticket toege­zonden krijgt en van het concert kan genieten.

Cloud_Concert

Alle voor­beelden hierboven beschreven komen ruim aan bod tijdens de Cloud Confe­rence geor­ga­ni­seerd door TMAB op 27 Mei op het Domein Terassel in Meise. Tijdens het event kan u vragen stellen aan dé speci­a­listen ter zake, die op hun beurt deze verder zullen komen toelichten aan de hand van praktijk voor­beelden uit de Cloud. Daarnaast komt u ook nog eens alles te weten over de laatste trends, aangaande Software as a Service in België en alle nieu­wig­heden die in een data­center worden gebruikt.

Cloud Conference

Als eerste officiële Cloud­Ma­ke­laar hebben we in samen­wer­king met TMAB een programma opgesteld, waarin er verder wordt toege­licht waarom de Cloud succesvol kan zijn voor bedrijven die nood hebben aan compu­ter­kracht, of om hun pieken op te kunnen vangen, of toepas­singen die van overal gebruikt kunnen worden en schaal­baar zijn.

Hopelijk kunt u ook de tijd vrijmaken om de vele actuele thema’s over de Cloud te aanschouwen, en de prak­tijk­er­va­ringen te delen met uw collega’s?

Er is voldoende tijd en gele­gen­heid om bij te kunnen praten onder het genot van een hapje en drankje. U wordt dus verwacht op 27 Mei om de Cloud in praktijk te mogen ervaren met onder andere een live demon­stratie van een unieke TV tijd­ma­chine.

Pin It on Pinterest

Share This