Private cloud , public cloud , hybride cloud , onheil­spel­lende wolk , of eender welke cloud , misschien is het nu de tijd om een nieuwe buzz woord te verzinnen om het aanbod te beschrijven . Mensen hebben hun eigen mening over wat ” Cloud” nu werkelijk betekent, en dit leidt tot nog meer verwar­ring. Want als je aan tien personen vraagt wat Cloud betekent, dan krijg je twaalf verschil­lende antwoorden. Volgens een aantal jour­na­listen werd de term “Cloud” voor het eerst gebruikt door Eric Schmidt van Google , die in een gesprek zei: ” Cloud computing”.

Ongeacht van het aanbod van de Cloud service providers in de markt, wat men hier eigenlijk wil zeggen is: “Ik heb een oplossing voor uw probleem en ik kan u helpen”. Vroeger stond de Cloud synoniem voor opslag capa­ci­teit. Maar volgens een recent onderzoek van Gartner, zal meer dan 55 % van de onder­ne­mingen hun appli­ca­ties laten hosten ergens buiten hun eigen onder­ne­ming. Daarvan kunnen we niet meer garan­deren dat het enkel nog maar als opslag capa­ci­teit gebruikt wordt.

Succes­volle bedrijven die infor­matie hosten voor andere orga­ni­sa­ties doen meer dan alleen een Cloud-omgeving beheren, zij bieden namelijk een totaal oplossing . Bedrijven die zichzelf als een betrouw­bare leve­ran­cier van oplos­singen posi­ti­o­neren, in tegen­stel­ling tot slechts een algemene Cloud provider (of zelfs een service provider) die zullen uitein­de­lijk de klant voor zich kunnen winnen. “Trusted ” is namelijk het sleu­tel­woord . Het grootste obstakel blijft nog steeds de veilig­heid . Kunnen ze u wel vertrouwen met hun kostbare gegevens?

De vraag die u zich moet stellen als aanbieder van Cloud diensten is, wat onder­scheidt uw aanbod van de 8500 andere hosting bedrijven? Rekening houdende dat, zogezegd iedereen 99,9% uptime aanbied. (op papier tenminste) Het complete wereld­wijde IT- landschap is ongeveer twee Triljoen Dollar waard. Volgens de Microsoft-site* tekent Azure meer dan 1.000 klanten ( dus niet gebrui­kers ) op per dag, en voor Office 365 beweert men dat één op de vier zakelijke klanten het al gebruiken. Maar het is niet alleen Microsoft. Neem bijvoor­beeld eens een ​​kijkje bij Amazon, VMWare of Google . Iedere aanbieder wil zijn deel van de “Cloud” opeisen.

Stel dat de totale IT-industrie inderdaad twee Triljoen Dollar waard is, dan is er zeker plaats als aanbieder om een stukje van deze zeer grote taart te verkrijgen. Maar om dat te reali­seren, moet je verder durven gaan dan “Cloud” alleen aan te bieden. Daarom is het wellicht verstandig om de nu volgende vraag in over­we­ging te nemen: Wat doet u om uw klanten te helpen met hun gehoste appli­ca­ties dat niemand anders vandaag doet? Kan u dit beant­woorden met een inno­va­tieve oplossing, dan win je wellicht de klant. Misschien wordt dit wel hét onder­scheid, in plaats van onder de noemer “Solution Provider Licensing Agreement” diensten aan te bieden?

*

Pin It on Pinterest

Share This