De duistere kant van sociale media

Sociale Media. Het is me wat. De ene prijst het linea reacta de hemel in, de andere slaat een kruis alsof de duivel er zich zelf mee moeit. 1,2 miljard mensen telt de Facebook community onder­tussen. 1,2 miljard waarvan zo’n 76% dagelijks inlogt. U leest het goed. Hallu­ci­nante cijfers zijn het, met jammer genoeg al vaak even hallu­ci­nante gevolgen …

Het beest toont zijn ware gelaat !

De Romeinen wisten het al. Plautus verwees er naar in één van zijn toneel­stukken met de bekende zinsnede: “lupus est homo homini”. En ik moet hem met spijt in het hart gelijk geven, het klopt als een bus: de mens is een wolf voor de mens. Zelfs anno 2014 zijn we er met zijn allen nog niet in geslaagd om het dierlijk barbaarse te over­stijgen. Het sociale media beest, wat voor de meeste ster­ve­lingen synoniem staat met Facebook, toont steeds vaker zijn duistere en vlijm­scherpe kanten. En dat dit zijn sporen nalaat, merken we quasi dagelijks…

Pek & veren anno 2014

De recente heisa rond juwelier Eddy Heleven is hier een mooi, doch zeer jammer­lijk bewijs van. Op mum van tijd werd de brave man (braafheid in casu is na 36u effectief bewezen door de federale politie) niet alleen op Facebook en andere sociale media uitge­scholden en afge­schil­derd als crimineel/hooligan/wegpiraat, maar ook in de echte wereld werd de heer Heleven & familie herhaal­de­lijk uitge­scholden en bedreigd. En de eieren die geslin­gerd werden, hadden evenzeer bakstenen kunnen zijn. De achter­naam van de heer “HEL – LEVEN” was als het ware een coales­ce­rend omen…de flagrante privacy schen­dingen zullen nog wel een tijdje nazinderen.

Unleash the inner bull…shit

Sommige bronnen sugge­reren dat het imperium van Facebook stillaan aan het wankelen is. Niet alleen door toedoen van een nakend proces (vermeende leugens rond de finan­ciele gezond­heid van het bedrijf pré IPO) maar er haken daad­wer­ke­lijk meer en meer mensen af van het voor­ge­noemde sociale media platform. Vooral de jeugd, want die zien het niet (meer) zitten om vriendjes te worden (of te blijven) met hun ouders. Want dat is vaak een vereiste om te mogen “facebooken” van pa en ma. Toch wat betreft voor mijn gene­ra­tie­ge­noten. Ik doop het alvast “Shit mijn ma zit OOK op Facebook” syndroom.

En waar ik helemaal niet bij kan, is het kudde­ge­drag dat de moderne mens blijft vertonen. Het is niet te geloven hoe snel mensen zich laten verleiden tot collec­tieve waan­zins­daden. Sterker nog, het gedrag dat vertoond wordt, lijkt veel op dat van een jonge stier, die instinc­tief maar vooral bloed­dor­stig reageert op een door de “cyber torero” vakkundig gehan­teerde muleta. Hemel­ter­gend vind ik het. Bullshit met grote B dus ! 

Vandaag is het Facebook, maar evengoed kan het morgen een ander platform zijn dat de sociale media scepter overneemt. Nu ja 1,2 miljard gebrui­kers verliezen, zal nu niet van vandaag op morgen gebeuren, laat staan een paar weken. De kans is zelfs groot dat er helemaal niks gebeurt. En stel dat het toch gebeurt, dan zal er mijns inziens niet veel veran­deren. Op de naam en een paar func­ti­o­na­li­teiten misschien na. Het zit hem namelijk in de wijze waarop we er met zijn alleen mee omgaan. Net daar kunnen we het verschil maken. Dat dit van menig sociaal media gebruiker aka “Facebooker” een heuse menta­li­teits­wij­zi­ging zal vereisen, lijkt me logisch…

Waar we moeten starten ?

Het zal voor een zeer groot deel afhangen van de opvoeding cq bewust­ma­king, en dit zowel thuis, op school en op de werkvloer. Ook de overheid kan zijn steentje bijdragen, denk maar aan priva­cy­re­gel­ge­ving en co. Veran­de­ring ? Ja ! En als het van mij afhangt, liever vandaag dan morgen. Want als ik aantal reacties op de heer Heleven zijn Facebook pagina zie, dan is er nog veel werk aan de winkel. Want die hebben naar hartelust pek en veren boven­ge­haald en niet op een liter of kilo gekeken…

-Auteur: Jan De Bondt
Bron: De Tijd

Pin It on Pinterest

Share This