Uitgaven aan IT zullen de komende jaren nauwe­lijks toenemen, aldus finan­cieel adviseur Barclays. Reden: het toene­mende gebruik van Infra­struc­ture as a Service, in de cloud.

Barclays, dat zich baseert op cijfers van IDC, voorziet een verdrie­vou­di­ging van uitgaven aan cloud computing tussen 2012 en 2017. Schaal­voor­delen en effi­ci­ëntie maken dat het voor veel bedrijven goedkoper is hun rekenwerk en opslag via het internet elders te laten plaats­vinden dan zelf een data­cen­trum in te richten. Iedere dollar die in de cloud wordt gespen­deerd, betekent ‘meerdere dollars’ die niet aan hardware worden uitge­geven, aldus Barclays.

De bank voorspelt dat hardware leve­ran­ciers en systeem­in­te­gratie speci­a­listen het meest te lijden zullen hebben van de afnemende vraag naar lokale systemen. Tele­com­be­drijven en andere bedrijven die voordeel hebben van de toene­mende hoeveel­heid en mobi­li­teit van data, zoals aanbie­ders van Big Data-oplos­singen, zullen profi­teren. IDC voorziet in de jaren tot 2017 groei ter waarde van ruim 21 miljard dollar voor diensten die aan server en opslag zijn gerelateerd.

-Auteur: Menke van Daalen

Pin It on Pinterest

Share This