Er is geen twijfel meer mogelijk dat Cloud computing de huidige IT markt op zijn kop zal zetten. Systeem- en netwerk­be­heer is vandaag nog steeds een omvang­rijke deelmarkt:

1. Enerzijds voor leve­ran­ciers van software die het systeem- en netwerk­be­heer op de lokale servers van de klant in goede banen moeten leiden.
2. Ander­zijds voor de dienst­ver­le­ners die speci­a­listen verhuren op het gebied van systeem- en netwerk­be­heer aan klanten met onvol­doende compe­ten­ties onder het eigen personeel.

Deze twee deel­markten zullen groten­deels verdwijnen als Cloud computing echt gaat doorbreken.
De leve­ran­ciers ad. 1 zullen zich gaan richten op de cloud leve­ran­ciers van bedrijfs­soft­ware. Die markt is aanzien­lijk kleiner dan de heden­daagse markt bestaande uit orga­ni­sa­ties met eigen servers. Daardoor zullen enkele soft­wa­re­le­ve­ran­ciers het niet bolwerken, maar er blijft een markt bestaan omdat de cloud providers goed gereed­schap nodig hebben voor het beheer van de eigen servers die ten dienste staan van cloud computing.
De leve­ran­ciers ad. 2 zullen hardere klappen oplopen. Zodra de klant zijn servers de laan uitstuurt, verdwijnen ook de eigen systeem- en netwerk­be­heer­ders. Voor externe deskun­dige resources op dat gebied zal de markt dan zeer snel afnemen.

De gevolgen van cloud computing voor overheid en bedrijf

Het meest ingrij­pend zal het effect van cloud computing op de ICT arbeids­markt zijn. Deze markt bestaat vandaag voor een belang­rijk deel uit systeem- en netwerk­be­heer­ders die het server­park van overheden en bedrijven “up and running” moeten houden. Als de servers verdwijnen vanwege cloud computing, veran­deren ook die banen.
Een beperkt deel van de beroeps­be­vol­king op dat gebied zal een baan vinden als server­be­heerder bij cloud providers. De rest zal zich wellicht beter laten omscholen.
Verder herbergt cloud computing een verhoogd “vendor lock in” risico omdat vervan­ging van software in de cloud complexer is dan vervan­ging van software die op de eigen server draait.

Cloud computing zal door menig IT’er waar­schijn­lijk worden gezien als een bedrei­ging voor zijn of haar job. De IT afde­lingen bij overheid en bedrijf zullen door cloud computing een sterke krimp gaan vertonen.
Maar per saldo gaat Cloud computing echter waarde toevoegen aan overheid en bedrijf omdat de totale kosten (servers, software en personeel) aanzien­lijk lager zal gaan liggen dan bij auto­ma­ti­se­ring in eigen beheer met een eigen serverpark.

-Auteur: H.W. Gooskens

Pin It on Pinterest

Share This