Heeft u zich ook al eens afge­vraagd wat het poten­tieel van Cloud Computing is in reële getallen? Hierbij alvast een voor­proefje van wat de totale Cloud markt in cijfers kan opbrengen, en dit over de afgelopen vier jaren tot en met 2016.

image

De nu volgende info­grap­hics toont vooral de wereld­wijde groei van Cloud Computing uitge­drukt in dollars en procenten.

image

Velen vragen zich dan ook af of Cloud Computing nog weg te denken is uit onze huidige ICT omge­vingen, en er zijn er die nog steeds twijfelen hieraan. Dit getuigen deze vrij recente artikels over “De Cloud: de zoveelste hype in de commu­ni­catie tech­no­logie” en “Is de Cloud een hype of een degelijk alter­na­tief?” Maar de boven­staande cijfers bewijzen dat Cloud computing een waardig alter­na­tief aan het worden is, en dat het niet meer weg te denken is uit onze huidige tech­no­lo­gi­sche maat­schappij. Uiteraard is het (nog) niet de volmaakte oplossing, vandaar dat we onder andere door het aanbieden van onze blogs, op de vele vragen een antwoordt trachten te bieden.
Dus als u voortaan nog vragen heeft over de Cloud in uw bedrijfs­om­ge­ving of voor uw privé gebruik dan moet u zeker ook eens gaan kijken op WikiCloud​.be

Pin It on Pinterest

Share This