Europa is zo verdeeld dat Gartner-analist Paolo Malin­verno zich nauwe­lijks kan voor­stellen dat er op korte termijn een Europese cloud komt. Dat zei hij tijdens een beurs in Barcelona. Bijna honderd procent van de huidige cloud­le­ve­ran­ciers in Europa is Ameri­kaans van oorsprong. Daar zal niet snel veran­de­ring in komen.

Malin­verno reageerde op de inspan­ningen van Euro­par­le­men­ta­riër Judith Sargen­tini (Groen Links) om een Europese cloud te vormen. Het heeft de steun van de Commissie van Justitie van het Europees Parlement en van de Europese Commissie, maar het is volstrekt onhaal­baar, zegt Malinverno.

Ook de huidige cloud­le­ve­ran­ciers (zoals Amazon, Google, Rackspace, , Bluelock, Microsoft, HP en IBM) zullen niet snel een Europese cloud optuigen. Werner Vogels, topman van Amazon, heeft al gezegd dat een cloud in Europa ‘totaal overbodig’ is, omdat de Ameri­kaanse aanbie­ders de veilig­heid van gegevens garanderen.

Malin­verno noemde nog een aantal andere redenen voor het uitblijven van een Europese cloud. Zoals de per land verschil­lende priva­cy­richt­lijnen in Europa. En de verschil­lende snelheden op het gebied van adoptie van nieuwe tech­no­logie. Ook de econo­mi­sche recessie is ‘een hinderpaal’.

Niettemin beschouwt Malin­verno cloud computing wel degelijk als ‘niet te stuiten’. Zijn aanbe­ve­ling: “Het gaat gebeuren, zelfs in Europa. Dan moet je een voorbeeld nemen aan Machi­a­velli: Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij ze aan. Ga aan de slag met cloud. Gebruik daarvoor services brokers. De makelaars die wel geworteld zijn in Europa en een vuist kunnen maken tegen de Ameri­kaanse bedrijven.”

Bron: Compu­table november 2013

Pin It on Pinterest

Share This