In één van de posts van Peter Witsen­burg op deze portal las ik over het begrip Community Cloud. Het begrip was nog niet verteerd of ik kwam in aanraking met een klant die over het idee begon. Ze zijn net gestart met het bouwen van een co-locatie faci­li­teit voor bedrijven die streng gere­gu­leerd zijn door de overheid. Uit de gesprekken met hun poten­tiële klanten leerden ze al snel dat ze meer toege­voegde waarde konden leveren dan het voorzien van beton, racks, cooling en electriciteit.

Hij worstelde met de oppor­tu­ni­teit in de vorm van een IaaS oplossing die qua security, beschik­baar­heid en perfor­mance voldeed aan de opgelegde wetgeving voor de sector. Dat bleek binnen IaaS over­dui­de­lijk hun toege­voegde waarde ten opzichte van de IaaS oplos­singen van AWS, Google of Rackspace. Soit … eigenlijk werd het gesprek pas daarna echt inte­res­sant. Ik wierp het idee om om voor de sector­ge­noten ook een PaaS platform te maken waarop de common services gede­fi­ni­eerd worden aan hoge snelheid en om op een hoog perfor­mante manier grote gemeen­schap­pe­lijke datasets te delen. Naast de perfor­mance winnen ze zo ook op opslag­kosten. De klant werd een beetje uitzinnig. Hun datasets waar ze BI op loslieten was werkelijk verschil­lende PetaBytes. De waar­schijn­lijk­heid dat de sector­ge­noten dezelfde hoeveel­heden aan gelijk­aar­dige data op dezelfde manier verwerkten was zeer realis­tisch. Dat was “cloud­denken” voor hem. Het zet eveneens mijn stelling van gisteren kracht bij. In plaats van het te hebben over private en public clouds, shared storage en SOA archi­tec­turen in de cloud viel deze klant voor het veel eenvou­di­gere “delen en samen­werken” waar mogelijk.

Wat deze case mij ook vertelt is dat er duidelijk een markt is die veel verder rijkt dan de gene­ri­sche IaaS oplos­singen. Zij spelen immers enkel op kost en economy-of-scale. Het voorbeeld illu­streert dat er ook een markt is voor toege­voegde waarde die een inte­grator kan leveren vanuit zijn kennis. Dit is nu één specifiek geval, maar ik ben er van overtuigd dat zelfs in de reeds verza­digde IaaS markt er ruimte is voor “community clouds”.

Ik ben sterk geïn­te­res­seerd om met elk van mijn klanten het eenvoud van “delen” over ICT omge­vingen heen te bekijken en lokale “Community Clouds” te maken.

-    Auteur: Jackie Janssen

Pin It on Pinterest

Share This