Van uit mijn functie praat ik veel met klanten die zich af vragen of ze wel de cloud in moeten gaan. Vooral de negatieve zaken komen dan naar voren. En er zijn nog al wat negatieve zaken te vinden in het nieuws. Wekelijks gebeurt er nog al wat.

Maar geeft dat een goede reflectie van Cloud?

Veel van onze klanten draaien een private cloud. Alle zaken zoals appli­ca­ties, data en email etc. staat in hun eigen data­center en word door hun eigen mensen beheerd. Daar hebben ze zelf grip op en als ze geen kantoor hebben in Amerika dan hoeven ze zich ook niet te houden aan de patriot act. Dus de overheid kan de data niet opeisen zoals dat nu bij Microsoft en Google al gebeurt. Mocht je toch je data bij Microsoft, Google of zelfs in dropbox zetten, denk er dan aan dat de US overheid mogelijk meeleest.

In onze gesprekken over cloud komen dan de bekende punten naar voren. Onder­staand probeer ik duidelijk weer te geven welke vragen ik wekelijks krijg en wat mijn antwoord is.

Is cloud wel Secure?

Onze klanten gebruiken onze software om hun interne netwerk remote te ontsluiten via VDI desktops in de cloud, Remote appli­ca­ties in de cloud en zelfs data in de cloud. En de admi­ni­stra­tors bepalen wat een gebruiker wel of niet kan vanuit de cloud. Simpel as that. En alles verloopt via een browser gein­te­greerde SSL VPN oplossing zodat alle verkeer zwaar beveiligd is. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, maar is ook erg veilig omdat er maximaal gebruik word gemaakt van de hoog­staande security moge­lijk­heden die er zijn. Zonder de webbased SSL VPN kom je er gewoonweg niet bij.

Voeg je daar dan nog bijvoor­beeld Vasco Token authen­ti­ca­tion aan toe, dan hoef je je helemaal geen zorgen meer te maken.

Wat als mijn pand afbrand of de bliksem slaat in?

Wat gebeurt er als er brand uitbreekt? Als de bliksem inslaat? Of er land een vliegtuig wat onge­lukkig? Hoe laat ik dan mijn gebrui­kers werken? Vanaf iedere lokatie waar internet ter beschik­king is kunnen gebrui­kers hun werk doen. maar dat hoeft niet perse een connectie naar het eigen data­center te zijn. Cloud leent zich uitermate goed om uit te wijken in het geval van cala­mi­teiten. Er zijn nu zelfs al “cloud vendors” waar je een SLA mee afsluit op basis van If needed?

Wat betekent dit? Je plaatst vol auto­ma­tisch een backup van je data bij een derge­lijke vendor. Je neemt dan daar wel disk­ruimte in beslag en daar betaal je dan ook voor. Vervol­gens zet je daar ook een extra domein controller en eventueel geclus­terde database servers, email servers en appli­catie servers neer.

Op de uitwijk worden dan een aantal VDI desktops geplaatst die wachten op een gebruiker

Totdat het pand waarin je normaal werkt afbrand. gebrui­kers kunnen dan auto­ma­tisch gerou­teerd worden naarde uitwijk en ze nemen daar de beschik­bare images in beslag zodat gebrui­kers op de voor hun normale methode kunnen werken met hun data, appli­ca­ties enzovoort. De software bij de cloud vendor zorgt dan dat er extra desktops bijkomen zodat er altijd een desktop beschik­baar is voor de eind­ge­bruiker. En je betaalt dan naar ratio.

De kosten van een derge­lijke oplossing liggen vele malen lager dan zelf een eigen uitwijk data­center te faciliteren.

Is dat dan niet lastig voor mijn eindgebruikers?

Eind­ge­brui­kers zijn over het algemeen geen ICTérs die alle verstand hebben van computers. ze willen eigenlijk maar 1 ding. Inloggen op de hun bekende methode en hun werk doen. Gebrui­kers maken een connectie vanuit hun webbrowser. Ze loggen in op de ssl VPN en alle andere acties maken gebruik van de gein­te­greerde SSO oplossing. SSO staat voor Single Sign On. Alle akties worden wel geva­li­deerd, maar de gebrui­kers­naam en het wacht­woord worden van Microsoft Actiuve Directory meege­geven. De gebruiker heeft instant acces tot alles waar ze mee moeten en willen werken zonder vele wacht­woorden te onthouden. dat maakt het gebruik van een cloud vele malen makke­lijker en verhoogd de gebrui­kers efficiency.

Zoals je ziet zijn er voor alle problemen wel een oplossing. De inte­gratie naar de cloud neemt dan ook snel toe.

Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze dan op deze website en de Belgium cloud advisors zullen U een antwoord geven.

Blijf in ieder geval niet zitten met je vragen. Angst voor de cloud is een slechte raadgever.

-    Auteur: Erik West­ho­vens – Dinamiqs

Pin It on Pinterest

Share This