1 December 2013 is al enkele weken een deadline, in de vooravond van de officiële lancering van onze website werd mij gevraagd om een eerste post voor de blog te schrijven.

Wat begonnen is als een simpel idee om een community op te richten om het Belgische Cloud aanbod in kaart te brengen, is uitge­lopen tot een heuse Groep op LinkedIn en een eigen website. Hiermee hebben we onze stempel geplaatst in het IT landschap, en over stempels gesproken die zullen jullie nog vaker tegen komen wanneer we kunnen overgaan tot een heuse Cloud Makelaar Certi­fi­catie (CMC)
Maar daarover meer in onze volgende blog, je moet immers toch nog iets hebben om over te schrijven, nietwaar ?

Kortom het is zover, als alles goed is gegaan zijn we terwijl u dit leest live ! En er volgt nog veel meer, dus hou deze site goed in te gaten, en laat ons vooral ook weten wat U ervan denkt, of wat U hieraan zou willen toege­voegd zien.

Zoals U kunt zien, zijn er diverse onder­werpen aange­sproken met een al dan niet tech­ni­sche insteek, hiermede moedig ik u dan ook aan om zelf mee bij te dragen, en u aan te melden als enthou­si­aste Blogger op onze website.

Veel lees­ple­zier en tot zeer binnenkort:

Peter

Pin It on Pinterest

Share This