Cloud computing gaat over service. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Het patroon lijkt me wel duidelijk. Het succes van cloud computing is het gevolg van, simpel gesteld, een helder en eenduidig it-aanbod van de leverancier dat past bij wat de afnemers nodig hebben. Blijkbaar werkt het om een duidelijke dienst te hebben, en daarom is cloud computing ook een model voor interne it- afdelingen. Cloud Service providers zijn uit de aard van hun business gedwongen goed na te denken over wat de dienst precies is, want anders is die niet schaalbaar te leveren.

We kunnen al wel zien hoe die toekomst er uit gaat zien: anytime, anyplace, any way, de functionaliteit die nodig is. Functionaliteit die desgewenst meerdere malen per dag aan te passen is. Immens schaalbare capaciteit. Dat neemt nogal wat business risico’s weg, al komen er nieuwe voor in de plaats.

Uiteraard speelt cloud computing daarin een belangrijke rol, en dat omvat meer dan veel mensen denken. Dit raakt iedereen in de IT keten: van bouwer tot gebruiker. Dat gaat veel kansen opleveren voor wie ze ziet, maar kan ook hele afdelingen of zelfs complete bedrijven overbodig maken.

Waarom stopt men geld in IT en Cloud? Ik zie drie verschillende redenen. De meest voor de hand liggende reden is om de kosten van IT te reduceren.Die reden hoor je in vragen als: ‘is een cloud e-mailoplossing goedkoper dan een eigen mailserver?’. In mijn ervaring is daar meestal geen business case voor migratie, tenzij de huidige situatie zo’n puinhoop is dat vervanging toch al nodig was. Iets dergelijks geldt voor datacenters, zo toonde McKinsey al een paar jaar geleden aan.De tweede reden voor investeringen in IT en Cloud is het verlagen van de kosten van de business. Dat wordt al interessanter.

Voorbeelden kun je vinden in alle klassieke applicaties. De business case hiervan draait dan om verbeteringen in het business proces, en IT-kosten gaan niet noodzakelijkerwijs omlaag. Denk aan e-mail naar mobiele gebruikers brengen, iets dat KLM en Ahold hebben gedaan. Big data is ook een voorbeeld. Cloud computing maakt hier dan zaken mogelijk die klassiek niet of niet goedkoop te doen zijn.
De laatste reden is die van de ‘game changer’. Cloud computing maakt dan een nieuw business model mogelijk. Een spectaculair voorbeeld is NetFlix dat van dvd-verhuur overstapte naar ‘video on demand’.Dat gaat overigens niet altijd vrijwillig. Softwarebedrijven worden tegenwoordig vaak door hun afnemers gedwongen om hun product als dienst uit te leveren.De business case draait hier niet om kostenbesparingen, maar om het overleven van het bedrijf. Uiteraard zitten hier de grootste onzekerheden.

IoT
We weten bijvoorbeeld dat ‘the Internet of Things’ nieuwe business met zich meebrengt, maar we hebben geen enkel idee welk business model daarin uiteindelijk de meeste waarde zal weten te creëren.Deze drie hebben in opklimmende volgorde kans om het bedrijfsresultaat indrukwekkend te beïnvloeden. Maar pas in de laatste categorie gaan de afnemers werkelijk innovaties zien. Dan pas verandert de service die ze zien, en krijgen ze de mogelijkheid om hun eigen proces aan te passen.
Helaas blijven veel discussies in IT-afdelingen over cloud computing steken in de eerste soort. En dat is dan een gemiste kans.

Auteur: Peter HJ van Eijk