Wet op Privacy of weg met de Privacy?

door 13 februari 2016

Sinds de rechts­zaak aange­spannen door de Belgische privacy commissie tegen Facebook vorig jaar rommelt het binnen het sociale media landschap op het internet.
Sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram, maar ook Google+, plegen syste­ma­tisch inbreuken op de Belgische wetgeving, zo meldt de FOD Economie. De grootste problemen bevinden zich, nog steeds, bij de privacy over­een­komst. In het advies van de FOD staat dat gebrui­kers met de plat­formen een over­een­komst sluiten, maar die is niet trans­pa­rant genoeg, waardoor gebrui­kers niet voldoende beseffen waartoe ze zich verbinden en welke rechten ze de sociale media geven.
Verder mogen de gebrui­kers geen collec­tieve rechts­zaak aanspannen tegen het medium. En daar­bo­venop stelt de gemid­delde over­een­komst dat sociale media niet aanspra­ke­lijk zijn voor eventuele scha­de­claims, en dat is in strijd met de Belgische en Europese wetgeving.

‘We bekijken of we een bijkomende rechtszaak tegen Facebook beginnen om de rechten van de gebruikers te vrijwaren’ aldus de Privacy Commissie.

Maar zouden we niet moeten oppassen dat de bemoei­e­nissen van onze overheid te zwaar zullen over­hellen naar een verder isolement van onze bevolking op het internet? De meeste gebrui­kers zien namelijk helemaal geen kwaad in al deze veelal gratis sociale media diensten en tokkelen er lustig op los, goed wetende dat hun infor­matie te grabbel ligt maar eerder onder het motto: ‘we hebben toch niets te verbergen’.
Als onze overheid geleid door de Privacy commissie zo door gaat, is België straks ‘Terra Non Grata‘ bij Google of Facebook die niet kijken op 11 Miljoen poten­tiële leden meer of minder op wereld­wijde schaal. Een van de gevolgen is nu al merkbaar, want als je geen Facebook account hebt en je logt aan vanuit België dan kom je niet (meer) op hun platform.

Maar dat het ook helemaal anders kan bewijst het voorbeeld van de start-up Sales­flare die hun e‑mail tele­foon­boek spontaan off-line hebben gehaald na vraag­te­kens bij de privacy van hun dienst.

Op basis van de naam, achter­naam en het bedrijf kan de software het bedrijfs-mailadres en de bijbe­ho­rende sociale media-kanalen achter­halen. Het zegt een zekerheid van 70 procent te hebben. De infor­matie wordt verzamelt op basis van open data. De start-up heeft na twee dagen de tool offline gehaald. Dit vanwege een (on-line) discussie over de lega­li­teit van de dienst. ‘Hoewel de tool over het algemeen positief werd onthaald, ontstond er een dispuut tussen de voor­stan­ders van open data en voor­vech­ters van privacy.

De onder­ne­mers waren van mening dat ze wette­lijke niks verkeerd doen, maar spelen het liever op het zekere, en daarom hebben ze contact met een jurist opgenomen om meer duide­lijk­heid te krijgen over het wettelijk kader. De start-up weet momenteel nog niet wanneer de tool weer online zal worden gezet.

“Bezint voordat je digitaal begint”

Hieruit blijkt dat een beetje gezond verstand en een zekere vorm van zelf­re­gu­la­ri­satie tot de juiste beslis­sing kan leiden, zonder dat hier de overheid heeft moeten ingrijpen. Het valt mij op dat vooral jongere start-ups denken ‘het nieuwe goud gevonden te hebben in de vorm van persoon­lijke infor­matie’ die men dan door middel van slimme tech­nieken wil gaan door­ver­kopen aan derden. Vaak noemen zij dit dan ‘Big Data’ maar niets is minder waar. (zie mijn vorige blog) Mijn advies vóórdat je een bedrijf opstart zoals in het voorbeeld van Sales­flare hierboven is om toch eerst te kijken wat er wel of niet past volgens de Privacy wetgeving in ons land.

En voor de rest zal het allemaal wel niet zo een vaart lopen zeker op de diverse sociale media plat­formen met onze likes en het delen van elkaars famille prentjes? Tenminste als we nog mogen aanloggen van Facebook, want als het van onze overheid afhangt is het bittere ernst en zal mighty Google of Facebook toch eerst op de knieën moeten voor Big Belgium.

Pin It on Pinterest

Share This