CIO’s worden makelaars in Cloud diensten

door 7 november 2015

In hun nieuwe rol als makelaars en consul­tants zullen CIO’s machtiger zijn dan ooit. De IT afdeling zal in de toekomst dan ook een grotere invloed op tech­no­logie beslis­singen blijven hebben.
Het IT-depart­ment wordt met rasse schreden een inter­me­diair tussen kopers (de busi­ness­ma­na­gers) en verkopers (steeds vaker Cloud providers). Meer dan een derde van de IT-depar­te­menten func­ti­o­neert al primair als makelaar van IT-diensten, blijkt uit een onderzoek door Avanade, een managed services provider.

Het idee van IT als makelarij is maar één aspect van de nieuwe rol van de CIO, een rol die steeds meer op consul­tancy lijkt. De nieuwe CIO verliest dan ook een groot deel van zijn budget, maar aan de andere kant krijgt hij meer invloed dan ooit tevoren op de beslis­singen over tech­no­logie. “Succesvol IT-leider­schap van de toekomst gaat minder over controle en meer over hoe u waarde toevoegt voor uw bedrijf”, zegt CIO Chris Miller van Avanade. “We ruilen controle in voor nieuwe verantwoordelijkheden.”

Meer uitgaven buiten IT

In een onderzoek onder 1003 C‑level execu­tives, leiding­ge­venden van business units en IT-beslis­sers toonde een drama­ti­sche verschui­ving in de IT-uitgaven. Maar liefst 37 procent van de uitgaven wordt nu door depar­te­menten buiten IT gecon­tro­leerd, in het bijzonder marketing. CIO’s worden ook buiten de beslis­singen gehouden: start-ups stellen hun oplos­singen steeds vaker recht­streeks aan de busi­ness­ma­na­gers voor.

Roos­kleu­rige toekomst

Het is echter niet allemaal kommer en kwel voor de CIO. Inte­gen­deel, de toekomst ziet er goed uit: 68 procent van de C‑level execu­tives en 63 procent van de leiding­ge­venden van business units verwachten dat het IT-depar­te­ment meer invloed op tech­no­lo­gie­be­slis­singen zal krijgen. Volgens twee derde van de respon­denten draagt IT vandaag meer bij dan het drie jaar geleden deed. De CIO-als-consul­tant en IT-als-makelarij zijn dus krachtige rollen om veran­de­ringen in bedrijven door te voeren.

Met dank aan CIO​.com

Pin It on Pinterest

Share This