Het jaareinde nadert met rasse schreden, en naar goede gewoonte geven we u een overzicht van de Cloud adoptie in Belgische ondernemingen. Waar we in 2014 ons nog de vraag stelde of Cloud zou doorbreken, kunnen we nu wel vaststellen dat dit jaar het gebruik van Cloud in bedrijven algemeen is aanvaard.

Ontwikkelingen in het gebruik van (publieke) Cloud applicaties

Van alle locaties in België en Luxemburg met 50 of meer medewerkers gebruikt 44 procent een of meerdere oplossingen uit de (publieke) Cloud. Dat komt neer op een groei van 275 procent vanaf 2010. Computer Profile heeft daarbij gekeken naar applicaties die vanuit de centrale IT-afdeling worden ondersteund en beheerd. Een applicatie die door de eindgebruiker zelf op zijn laptop of desktop is gezet, zoals bijvoorbeeld een persoonlijk Dropbox-account, is niet meegenomen in de percentages. (Dit valt onder de noemer Shadow-IT)

1_Cloud-ontwikkeling 2010-2015

Als er wordt gekeken naar alle applicaties, dan blijkt dat er nog maar 8 procent van alle oplossingen in de Cloud draait. De resterende 92 procent is als volgt opgedeeld:

• Applicaties in een datacenter van de dienstverlener (hosted/private Cloud = 9%)
• Applicaties op een andere locatie binnen de eigen organisatie (remote = 21%)
• Applicaties die on-premise draaien (local = 62%)

Wat vooral interessant is om hieruit mee te nemen als algemene trend, is het wantrouwen vanuit de IT afdeling ten opzichte van veiligheid in de Cloud. Maar ook de complexiteit speelt een grote rol, immers ga er maar eens aan staan om als IT manager al deze verschillende applicaties uit de Cloud in goede banen te leiden. En hoe voorkom je dat bedrijfsgevoelige data in verkeerde handen beland? Vaak wordt de taak van de IT afdeling zwaar onderschat door de gebruiker van applicaties uit de Cloud. Zij hoeven zich immers geen zorgen te maken over wie en wanneer toegang heeft tot welke data, niet? Tja als consument van vooral Publieke cloud diensten zijn we verwend en zelf verslaafd geraakt aan diverse sociale media applicaties om altijd en overal bereikbaar te zijn en (bijna) alles met elkaar te delen! Maar wil dit dan zeggen dat we deze gewoontes ook moeten meebrengen op de werkvloer?

Cloud per regio

Als we kijken naar de segmentatie per regio laat een opmerkelijk verschil zien in het gebruik van cloudapplicaties binnen België en Luxemburg. Luxemburg heeft veruit de laagste penetratiegraad in het publieke cloud-gebruik (16%). Een belangrijke oorzaak hiervoor is wellicht de terughoudendheid van de financiële sector die sterk vertegenwoordigd is in Luxemburg.

2_Cloud-penetratie per regio

Maar nog belangrijker is misschien wel de Luxemburgse wetgeving die zegt, dat er geen data mag geplaatst worden buiten de landsgrenzen. Deze regelgeving staat uiteraard haaks op het gebruik maken van de Cloud, waar de grenzen juist wel vervagen.

And the winner is?

Van alle bedrijfsvestigingen met minstens 50 medewerkers is Microsoft de meest voorkomende leverancier als het gaat om applicaties uit de Cloud. 13 procent gebruikt de Cloud toepassingen van Microsoft. Dat betreft voor een belangrijk deel het gebruik van Office 365, in de laatste twee jaar is het gebruik aanzienlijk toegenomen. Daarnaast levert Microsoft CRM uit de Cloud en ook het gebruik van SharePoint on-line komt steeds meer voor.

3_Cloud-penetratie per vendor

Het merendeel van de overige Leveranciers, SD Worx, Acerta en Attentia, levert HR-toepassingen uit de cloud en Salesforce levert een CRM-cloudoplossing die bijzonder vaak wordt gebruikt in de commerciële sector, met name bij internationaal opererende partijen. Tot slot levert Google hun office-applicatie uit de cloud (Docs/Apps/Drive). Deze laatste werd onder veel persbelangstelling als eerste geïntroduceerd in 2012 binnen de overheid dankzij Paul Daneels als CIO van VDAB. Was hij visionair, of was het eerder niet anders kunnen dan met steeds minder budgetten de IT onderhouden binnen een organisatie zoals VDAB? Wellicht is het een combinatie van beiden, maar we kunnen wel vaststellen dat zijn voorbeeld niet massaal is gevolgd en dat het wantrouwen voor Public Cloud diensten groot blijft, gezien het percentage van 2,6 procent voor Google.

Omdat Vlaanderen het hoogst scoort in het gebruik van cloudapplicaties kennen de meeste leveranciers in Vlaanderen de hoogste penetratie. Cloudapplicaties van Microsoft worden bij 14 procent van de Vlaamse bedrijfsvestigingen (met 50 of meer werknemers) aangetroffen. In Wallonië heeft 9 procent van de locaties cloudtoepassingen van Microsoft. SD Worx is een overwegend Vlaamse leverancier. Voor Google en Salesforce geldt dat het gebruik van cloudapplicaties van deze Public Cloud providers het hoogst is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4_Penetratie cloud-leverancier per regio

Misschien dat we bovenstaande evolutie ook toe kunnen schrijven aan het hoge aantal start-ups binnen deze regio`s? Vaak worden deze bedrijfjes gerund door jongere ondernemers die eigen zijn aan “IT as a service”, om zonder de nodige voor-investeringen van hardware en software mee te kunnen als nieuwe spelers op de wereldmarkt. Deze start-up bedrijven maken immers handig gebruik van de moderne technologieën om zichzelf sneller herkenbaar te maken bij het grote publiek. Zij hebben dus geen last van de legacy hard & software die eerst nog afgeschreven dient te worden over een termijn van minstens drie jaren. Dit fenomeen noemt men een “greenfield scenario”, wat de droom is van menig IT-manager als hij het mocht over doen.

Cloud versus On-Premise

Voor een aantal deelgebieden geldt dat de public Cloud nog altijd niet even populair is. Als we kijken naar het type van gebruikte applicaties binnen de bedrijven valt op dat ERP-software, in gebruik bij twee derde van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers, slechts in 1 procent van de gevallen draait vanuit de Cloud. Voor Business Intelligence is dat zelfs minder dan 1 procent en voor financiële software 2 procent.

5_Deelgebieden per locatie

Voor deze deelgebieden zijn de laatste jaren ook verschuivingen waarneembaar, maar in plaats van de public Cloud kiest men voor deze toepassingen steeds vaker voor een gehoste (c.q. private cloud) oplossing. De reden hiervoor ligt voorlopig toch aan de performantie die nodig is voor het gebruik van deze applicaties. Hiervoor kan men niet anders dan gebruik te maken van rechtstreekse verbindingen tussen het bedrijf en het Datacenter naar keuze van uw hostingprovider. Immers hoe korter de lijnen, hoe beter de applicatie presteert en hier is het Internet als verbinding gewoon (nog) geen optie.

Onze vaststelling is dat 2015 wel degelijk het jaar van Cloud adoptie is voor bedrijven in Belgie en Luxemburg, maar ook dat er nog veel werk te verrichten valt voor de Cloud Service Providers qua aanbod en aceptatie van hun diensten. Maar de oplossingen uit de Cloud hebben ondertussen wel bewezen dat er voor elke organisatie genoeg voordelen te rapen vallen. En toch zijn er nog veel die twijfelen, wellicht omdat er een wettelijk kader ontbreekt over het gebruik van de Cloud, of omdat er nog altijd geen duidelijke richtlijnen bestaan voor als het toch eens mis gaat?

Ongetwijfeld dat 2016 ons meer duidelijk zal verschaffen over Cloud-diensten binnen uw organisatie, en dat het omslagpunt om enkel nog gebruik te maken van applicaties uit de Cloud stilaan ook bij ons bereikt zal worden?

Computer Profile

 

 

 

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samenwerking met Computer Profile Benelux