Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

door 9 januari 2016

Systeemintegrator versus de Cloud

Volgens een recente studie in samen­wer­king met Computer Profile bij Belgische en Luxem­burgse bedrijven met 50 of meer mede­wer­kers gebruikt zo’n 44 procent één of meerdere oplos­singen uit de (publieke) Cloud.

Deze evolutie dwingt de systeem-inte­gra­toren tot een nieuwe manier van werken. Maar wat doet de systeem inte­grator nu ook alweer voor uw bedrijf?

“Systems integrator”

A systems integrator is a person or company that specializes in bringing together component subsystems into a whole and ensuring that those subsystems function together, a practice known as system integration. Systems integrators may work in many fields but the term is generally used in the information technology (IT) field, the defense industry, or in media. Bron:Wikipedia.

Nu we dit weten, en gezien de opmars van de Cloud als alter­na­tief kunnen we ons de vraag stellen met welke uitda­gingen zij vandaag de dag worden geconfronteerd?

We zetten hieronder een aantal uitda­gingen voor de systeem inte­grator op een rijtje:

IT als een Service

Een systeem­in­te­grator kan beter afscheid nemen van de tradi­ti­o­nele cellen of silos. Hij zal projecten gaan opleveren zoals een Cloud service provider dat doet: vanuit één shared platform en in een “as a service” model. Werken vanuit verschil­lende afde­lingen gaat daarom niet meer werken. Time to market is vandaag heel belang­rijk. Dat is ook de reden waarom Cloud computing zo populair is. Een IT project opleveren via de Cloud kan meestal binnen één week, systeem­in­te­gra­toren hebben eerder minimum 4 tot 6 weken nodig.

Value added diensten versus box moving

Het sales team van een systeem­in­te­grator kan beter afstappen van het ‘hit & run’-principe. Een doorsnee sales verkoopt zijn IT diensten project­matig: een one off waarvoor hij meestal een mooie bonus opstrijkt. Deze hunters moet evolueren naar farmers, die continue business genereren en een lang­lo­pende relatie onder­houden met hun klanten. IT as a service is echter minder aantrek­ke­lijk voor de doorsnee sales. Maar het creëren van toege­voegde waarde wordt steeds belang­rijker. De evolutie van hunter naar farmer gaat echter niet over één dag ijs. Best is om dit gelei­de­lijk aan door te voeren binnen de orga­ni­satie, of op zoek gaan naar bijko­mende profielen.

Het digitale Darwinisme

Adapt or die: systeem­in­te­gra­toren kunnen zich best heruit­vinden, en herpo­si­ti­o­neren. Echter hebben ze allemaal één eigen­schap gemeen: ze doen graag alles zelf. Daardoor is zich heruit­vinden makke­lijker gezegd dan gedaan. Ons advies is om de krachten te bundelen met partijen die al een Cloud platform hebben uitge­bouwd, want wie anno 2016 nog van nul moet starten met een IT as a service model, heeft de spreek­woor­de­lijke boot al lang gemist. Maar ook een boodschap aan de klanten dat er een Cloud strategie bestaat, zonder tastbare refe­ren­ties en een uitge­werkte service catalog, maakt dat men achter de feiten aan loopt. Immers de keuze van de bedrijven voor een “Cloud first” strategie wordt alleen maar sterker en ook de bedrijfs­leider wil zo snel mogelijk een uitge­werkte oplossing zien, al is het maar om zijn concur­renten voor te kunnen blijven. Vandaar dat Time to market cruciaal is geworden, en een oplossing uit de Cloud hier perfect aan kan beantwoorden.

Dankzij deze uitda­gingen en de steeds sneller veran­de­rende markt in IT zullen de systeem inte­gra­toren een druk en vooral spannend jaar tegemoet gaan.

happy-new-year-cloud

Dat er nog vele Cloud oplos­singen mogen volgen al dan niet geleverd door de systeem inte­gra­toren, zodat u als bedrijf dankbaar gebruik zal kunnen maken van de vele voordelen die de Cloud u kan bieden.

Via deze weg willen we u allen als trouwe lezer van onze blogs, een gezond en voor­spoedig 2016 toewensen.

Met dank aan de LCL nieuws­brief als aanzet voor deze blog.

Pin It on Pinterest

Share This