Weinig Clouds onder de zon

door 4 juli 2015

Nu de zomer terug in het land is met daarbij gepaard gaande enkele wolkjes en af en toe een bui, willen we al eens terug­blikken op de eerste helft van dit jaar. De meeste verwach­tingen zijn reeds ingelost met betrek­king tot de Cloud. (Zie een van onze vorige blogs met de IT voor­spel­lingen voor 2015).
En ook het woord “Hybride” is niet meer weg te denken in het huidige Cloud aanbod van menig service provider, maar hierdoor zijn er nog veel bedrijfs­lei­ders waarbij dit nog meer verwar­ring geeft, laat staan dat zij volop begrijpen wat eigenlijk de werke­lijke verschillen zijn tussen Private en Public Cloud diensten.
Volgens William Visterin van Smart business zal de strijd tussen Private en Public Cloud dit jaar nog losbar­sten, en misschien heeft hij wel gelijk. Maar wat wel steeds duide­lijker wordt is dat de IT afdeling zelf meer en meer de rol van Cloud broker gaat moeten spelen. Immers of de keuze nu valt op private, publieke of hybride cloud, het is diezelfde IT afdeling die het geheel aan elkaar moet knopen om aan de business wensen te kunnen voldoen. En laat dit nu net een van die lastige taken zijn om meerdere Clouds te gaan managen. Misschien wel goed dat er Cloud Makelaars zijn, om hierin te helpen met een onaf­han­ke­lijke kijk op het Cloud landschap? Enfin, genoeg stof tot nadenken in de komende lange en hopelijk ook zwoele zomerperiode.
Wij gaan er ook even tussenuit om te bezinnen en ons al voor te bereiden op wat wellicht wel een storm­ach­tige herfst­pe­riode kan worden met de komst van nieuwe of gecon­so­li­deerde Cloud­spe­lers op de markt.
Vergeet ook niet om alvast de 26ste November te noteren in uw agenda, voor het seminar van Business meets IT met als thema “Cloud & Business Conti­nuity” in samen­wer­king met Belgium Cloud.
Namens de redactie en al onze collega bloggers wensen wij u een deugd­doende zomer­verlof. Afspraak terug in September.

Pin It on Pinterest

Share This