Voices in de Cloud

door 30 mei 2015

Cloud Computing wordt door de meeste bedrijven vandaag al gebruikt of overwogen. De IT-wereld gaat er mee om als een commodity, een dienst met gega­ran­deerde betrouw­baar­heid. Voice is voor de meeste IT-bedrijven een onbekend terrein dat ze liever overlaten aan de geves­tigde PBX-spelers.

Nochtans zijn PBX en Unified Commu­ni­ca­tions in de Cloud niet langer concepten voor de verre toekomst maar een beschik­bare oplossing. Het is een revolutie die de geves­tigde PBX-wereld aanzet om na te denken over nieuwe modellen. Inves­te­ringen worden vervangen door ‘pay per use’, updates en support worden geleverd door service providers, imple­men­tatie en uitbrei­dingen worden razend snel gerealiseerd.

Volgens verschil­lende bronnen heeft de telecom aanbieder nu defi­ni­tief de macht over telefonie verloren. Telefonie is IP geworden en daarmee ook het domein van de IT-dienst­ver­lener. Maar is dit wel juist en waarom breekt het bellen via de Cloud dan niet door? Immers een van de grote voordelen voor de bedrijven door over te stappen op IP-telefonie is, dat men op zoek kan gaan naar één aanspreek­punt voor alle ICT-diensten. Toch kunnen zij hiervoor momenteel zelden bij hun vertrouwde leve­ran­cier terecht. Want er zijn immers nog veel IT’ers die géén telefonie aanbieden.

Bellen via de Cloud is technisch gezien al langer mogelijk, maar waar kan u terecht om uw tele­foon­cen­trale naar de Cloud te migreren met behoud van alle nummers?

En welke aanbie­ders zijn er momenteel in Belgie actief, en welke diensten bieden zij aan?

Tijdens de editie van de Cloud Computing Confe­rence in samen­wer­king met TMAB komt u het allemaal te weten, bovendien geven we u een actuele status-update rondom het thema Voice in the Cloud.

Hieronder een overzicht van het programma en de sprekers:

PROGRAMMA
15.30
Regi­stratie & drinks in de expo-ruimte
15.45
Opening door Rudi Lenaerts
Voor­zitter, Belgium Cloud Community
CEO, IT Solutions
16.00
Your Pabx in the Private or Public Cloud

 

Geert De Westelinck

Business Director, Nextel
Nextel is met 320 mede­wer­kers en 10.000 klanten een van de grootste resellers van ICT en Security oplos­singen en data­net­werken op de Belgische markt.
16.30
EU cloud commu­ni­ca­tion landscape & Challenges

 

Tom Wuyts

Director Customer Opera­tions, Destiny
We geloven dat een provider van commu­ni­ca­tie­ser­vices oplos­singen moet bieden die werken voor zijn klanten. Wij geven de werk­ne­mers van onze klanten de nodige tools zodat ze flexi­beler kunnen werken.
17.00
Migration into the cloud : trends, fears and drivers

 

Pierre-André Guillaume

CEO, QUANT ICT
Quant ICT has esta­blished itself as a market leader in the provi­si­o­ning, mana­ge­ment and support of enter­prise grade ICT infra­struc­ture solutions and services.
17.30
Break
18.00
Proximus Cloud Voice services

 

Vision on the Enter­prise Commu­ni­ca­tion platform

 

Pieter D’haens

ICT Channel Devel­op­ment Manager, Proximus
Proximus is nog steeds markt­leider op de Belgische commu­ni­catie markt en het best geplaatst om de ‘fixed to mobile’ conver­gentie te realiseren.
18.30
Practical steps for a smooth Cloud telephony implementation

 

Jacques Gripek­oven

Founder & CEO, ALLOcloud​.com
ALLOcloud is een ‘chal­lenger’ die zich richt zich tot elke orga­ni­satie die gebruik wenst te maken van VoIP telefonie en geavan­ceerde commu­ni­ca­tie­mid­delen zonder te inves­teren in dure uitrustingen.
19.00
Questions & Answers
19.15
Cocktail & networking

Op deze Cloud Confe­rence wordt de inte­gratie van IT en Voice  in de Cloud nader toege­licht door speci­a­listen uit de twee strek­kingen. Ontdek tijdens dit congres meer over de kansen die uw bedrijf heeft dankzij Voice in the Cloud…

We heten u wederom van harte welkom op 9 juni voor de derde editie van de Cloud Computing Conference.

Meer prak­ti­sche infor­matie kan u vinden op:

Pin It on Pinterest

Share This