Wegwijs in de Cloud

door 4 september 2015

Het gebruik van Cloud gere­la­teerde tech­no­lo­gieën en diensten is de laatste jaren een hot topic geworden.
 • Maar wat gebeurt er achter de schermen van de Cloud?
 • En wat zijn de belang­rijkste evoluties?
 • Welke zijn de uitda­gingen op juridisch vlak?
 • Hoe baten en lasten van cloud tech­no­logie inschatten?
Leer aan de hand van prak­ti­sche tips en inspi­re­rende voor­beelden om Cloud computing succesvol in te zetten in uw organisatie.

Programma

Sessie 1 – donderdag 17 september 2015

De term cloud gaat intussen al enkele jaren mee en kent verschil­lende incar­na­ties. Termen zoals SaaS, PaaS en IaaS zijn ons niet vreemd, ze passen in het beeld van cloud als een abstracte set van diensten die ons “ontzorgen”. Maar wat gebeurt er precies achter de schermen en welke belang­rijke evoluties vinden daar plaats?
Ook die wereld kent zijn buzzwords die in deze sessie aan bod zullen komen:

 • API\’s en Service Oriented Architectures
 • Conti­nuous integration
 • Conti­nuous delivery
 • Conti­nuous deployment
 • Software quality assurance
 • Big Data
 • Micro services
 • Contai­ne­ri­za­tion

Op basis van een algemene intro­ductie en een kijkje achter de schermen wordt u wegwijs in de Cloud: wapen u tegen de gevaren en zie de oppor­tu­ni­teiten om uitein­de­lijk de juiste beslis­singen te nemen op vlak van cloud tech­no­logie.
Thijs Feryn, Combell

Sessie 2 – donderdag 24 september 2015

Wat zijn de uitda­gingen op juridisch vlak waar u rekening mee moet houden?
Is het een probleem dat de contracten veelal niet onder­han­deld worden of dat u geen papieren exemplaar in handen krijgt?
Heeft u de nodige garanties over de veilig­heid en beschik­baar­heid van uw gegevens? En wat gebeurt er eigenlijk wanneer een dienst­ver­lener zijn diensten aanpast of eenvou­digweg met de noor­derzon verdwijnt?
In deze sessie wordt op een toegan­ke­lijke en prag­ma­ti­sche wijze uiteen­gezet hoe u ook op juridisch vlak de nodige zekerheid kan krijgen.
mr. Hans Graux, time.lex

Sessie 3 – donderdag 1 oktober 2015

Hoe zet u cloud computing succesvol in voor uw orga­ni­satie? In deze sessie krijgt u prak­ti­sche tips en inspi­re­rende voor­beelden. U leert de baten en lasten van cloud computing voor uw eigen orga­ni­satie inschatten en beter beslissen over de inzet van cloud gere­la­teerde tech­no­lo­gieën en diensten in de praktijk.
Peter Witsen­burg, Cloud Makelaar

Orga­ni­satie

puc_logosite

De werkgroep IT en de stuur­groep Weten­schappen en Tech­no­logie van het Post­u­ni­ver­si­tair Centrum van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Praktisch

Data en plaats
Donderdag 17, 24 september en 1 oktober 2015, van 18 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 17.45 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf online in vóór 11 september 2015 via het inschrij­vings­for­mu­lier.
Als één deelnemer van een bedrijf of orga­ni­satie inschrijft, dan krijgen alle bijko­mende inschrij­vingen uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op de deel­na­me­prijs via uw KMO-porte­feuille.
Meer infor­matie op http://​kmo​-porte​feuille​.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van deelname

Geïn­te­res­seerd?

Folder wegwijs in de cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Download de folder

Pin It on Pinterest

Share This