Cloud blog

Overzicht van Data­cen­ters in België

Overzicht van Data­cen­ters in België

Gedurende de afgelopen zes maanden hebben wij meege­holpen om de gegevens te verza­melen over de Belgische data­cen­ters. Zij herbergen de infor­matie over onze digitale toekomst van morgen en trans­por­teren zetta­bytes op een bevei­ligde manier naar hun wereld­wijde bestem­ming.
Lees meer
Belgische bedrijven in de wolken

Belgische bedrijven in de wolken

Na onze zomer editie van de Cloud Barometer volgt nu een korte update van de cijfers met betrek­king tot Cloud adoptie in België. Dit naar goede gewoonte en aan de hand van de analyse door Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.000 Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers in de afgelopen twaalf maanden.
Lees meer
Cloud – Waar of niet waar?

Cloud – Waar of niet waar?

Tegen­woordig kan je er niet meer omheen dat er tijdens een gesprek tussen collega’s er minstens één keer het onderwerp Cloud wordt aange­sneden. Opvallend is dat er dan steeds met meerdere maten en gewichten wordt gemeten.
Lees meer
De Belgium Cloud Barometer

De Belgium Cloud Barometer

Why use one cloud, when you can use any Cloud? Let’s think about what has happened over the last few years in public Cloud computing and the hyper­visor wars on-premises.
Lees meer
Big Data is Big Money

Big Data is Big Money

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.
Lees meer
IT banen op de tocht door de Cloud

IT banen op de tocht door de Cloud

Belgische zieken­fondsen verkopen pati­ënt­ge­ge­vens aan farma­ceu­ti­sche industrie stond vorige week als headliner op digitale zorg​-magazine​.nl
Lees meer
Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Hoewel het tempo tussen bedrijven onderling sterk verschilt, kunnen we al spreken van een algemene trend richting hybride IT. Maar dan blijft de vraag: Hoe begin je hieraan? En hoe kan de IT afdeling hierbij een belangrijke(re) rol (gaan) spelen?
Lees meer
Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoeveel infor­matie we tegen­woordig met zijn allen verza­melen en delen onder elkaar? Sinds het ontstaan van het Internet is er een enorme groei aan digitale data in allerlei vormen, die op de een of andere manier worden opge­slagen en gedeeld onder alle gebrui­kers die aange­sloten zijn op het wereld­wijde web en daar­buiten.
Lees meer
Wie beheert uw persoon­lijke data in de Cloud?

Wie beheert uw persoon­lijke data in de Cloud?

Onlangs hadden we een inte­res­sante discussie over de vraag of we Cloud nu vooral moeten zien als een tech­no­lo­gisch onderwerp. Of misschien meer als een mindset, een manier van anders denken en gaan redeneren.
Lees meer
Geboren in de Cloud?

Geboren in de Cloud?

Tegen­woordig worden er allerlei gegevens over u verzameld en gebruikt om uw koop­ge­drag voor­spel­baar te maken. En op sociale media wordt uw persoon­lijke infor­matie bijge­houden, en dit ten voordele van deze plat­formen om uw gegevens te kunnen verkopen aan de hoogste bieder.
Lees meer
De Public Cloud kent ook zijn grenzen

De Public Cloud kent ook zijn grenzen

Hoewel het tempo tussen bedrijven onderling sterk verschilt, kunnen we al spreken van een algemene trend richting hybride IT. Maar dan blijft de vraag: Hoe begin je hieraan? En hoe kan de IT afdeling hierbij een belangrijke(re) rol (gaan) spelen?
Lees meer
The Public Cloud Paradox

The Public Cloud Paradox

Alle data die wij tegen­woordig produ­ceren en consul­teren worden gecen­tra­li­seerd dankzij Cloud computing en zijn beschik­baar op elk moment van de dag, en altijd binnen hand­be­reik.
Lees meer
Bring Your own IT

Bring Your own IT

For more then a decade infor­ma­tion tech­no­logy is shifting from centra­lized compute power into decen­tra­lized personal computing. Modern tech­no­logy made this possible by doubling the perfor­mance of the central proces­sing unit within every two years (Moore‘s law).
Lees meer
Het Internet der dingen komt steeds dich­terbij

Het Internet der dingen komt steeds dich­terbij

Naar aanlei­ding van een recent onderzoek uitge­voerd door Cisco over de toename van het onge­oor­loofd gebruik van Cloud diensten binnen bedrijven, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het resultaat veel hoger lag dan aanvan­ke­lijk gedacht. Het toont ons dat er geen sector of orga­ni­satie is die hier aan ontsnapt.
Lees meer
Wet op Privacy of weg met de Privacy?

Wet op Privacy of weg met de Privacy?

Why use one cloud, when you can use any Cloud? Let’s think about what has happened over the last few years in public Cloud computing and the hyper­visor wars on-premises.
Lees meer
The Era of Infor­ma­tion Overflow

The Era of Infor­ma­tion Overflow

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.
Lees meer
Het jaarboek van de Cloud

Het jaarboek van de Cloud

Nadat de servers en storage zijn gevir­tu­a­li­seerd, is het netwerk het volgende logische onderdeel van de IT-infra­struc­tuur dat men verder zal willen opti­ma­li­seren.
Lees meer
Niet alle wegen leiden naar Rome

Niet alle wegen leiden naar Rome

Na onze zomer editie van de Cloud Barometer volgt nu een korte update van de cijfers met betrek­king tot Cloud adoptie in België. Dit naar goede gewoonte en aan de hand van de analyse door Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.000 Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers in de afgelopen twaalf maanden.
Lees meer
Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

Onlangs hadden we een inte­res­sante discussie over de vraag of we Cloud nu vooral moeten zien als een tech­no­lo­gisch onderwerp. Of misschien meer als een mindset, een manier van anders denken en gaan redeneren.
Lees meer
How is your Data doing?

How is your Data doing?

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.
Lees meer
Wel of niet naar de Cloud?

Wel of niet naar de Cloud?

Millions of bits & bytes are flowing through the sky or via the ground meanwhile reaching billions of people with infor­ma­tion This is causing the expo­nen­tial growth of the digital universe. According to a study conducted by IDC, shows that the global infor­ma­tion…

Lees meer

Pin It on Pinterest