Bill Clinton heeft het ooit heel duidelijk gezegd tegen Bush sr: “It’s the economy, stupid”. In weze gaat deze uitspraak ook op voor de major shift die we nu zien op gang komen in de IT-wereld.

Dat wil dus ook zeggen dat de veran­de­ring nu niet om tech­no­logie draait. Het is mogelijk dankzij tech­no­logie, maar deze keer gaan we niet allemaal overstag omdat het zo goed gehyped wordt. We gaan overstag omdat het een veran­de­ring is die onze economie beter doet draaien.

Want alles wat ons effi­ci­ënter, sneller, goedkoper, … doet werken in onze bedrijven, is goed voor de economie.

IT != product IT=dienstverlening

Ik vat de veran­de­ring het liefst samen als volgt: “IT is niet langer een product, het is een dienst”. En deze stelling gaat zowel intern als extern op.

De IT-afdeling in een bedrijf is jarenlang de speel­grond geweest van wereld­vreemde types wiens bezigheid er vooral in bestond om uit te leggen waarom dit en dat niet mogelijk was en als er wel iets mogelijk was, hoe je jezelf, je manier van werken en zelfs je business moest aanpassen aan wat volgens hen de beste manier was. Ik ken veel bedrijven waar het bellen naar de helpdesk meestal gefrus­treerd gebeurde: frus­tratie omdat iets essen­ti­eels niet werkte en frus­tratie omdat men wist dat het antwoord soms erger was dan de kwaal.

De afgelopen jaren stonden de “IT-boekskes” vol van termen zoals Business Alignment. Ik heb dit altijd een grappige term gevonden. Alsof het zo bijzonder was dat men IT ging in lijn brengen met de business processen. Het feit dat men hier na 30 jaar aandacht ging aan besteden en dat je op je CV best één of ander project met BA kon zetten, … zegt genoeg, nietwaar?

BA is eigenlijk een duur consul­tancy woord voor een belang­rijke wijziging in onze houding ten opzichte van IT. IT moet ons helpen, het moet ons ten dienst staan. De IT-afde­lingen en ‑leve­ran­ciers moeten hun diensten aan ons verlenen en we eisen dat die diensten ons genoeg­doe­ning geven.

Ook extern is de shift gebeurd. Wat kan het een manager schelen op welk merk zijn boek­houd­pro­gramma draait. Wat het kost, hoe goed het blijft draaien, hoe het zijn bedrijf kan helpen stroom­lijnen, … die vragen spelen een rol. Hierin zit nog de belang­rijkste wijziging opge­slagen: we kopen geen IT-producten meer, we kopen IT-diensten.

IT is the cost of doing business. No more, no less.

Het plat­ge­treden cliché is dat van elek­tri­ci­teit. Elek­tri­ci­teit is geen inves­te­ring. Het is een kost die we willen in de beste prijs/kwaliteitsverhouding. We willen het altijd en overal hebben, we moeten er op vertrouwen en het moet aan aanvaard­bare prijs zijn. Maar we gaan niet zelf inves­teren in elek­tri­ci­teits­cen­trales en zijn nog minder geïn­te­res­seerd in de blauw­drukken van kern­cen­trales en bouw­plannen van windmolens.

Zo is het ook met IT. Het moet er gewoon zijn en het moet ons ten dienste staan. Zo simpel is en zo simpel is het overhypte Cloud model.

Die basis­ge­dachte moet u verge­zellen in uw beslis­singen over IT. Moet u nu alles buiten gooien en enkel nog Cloudy werken? Zal de Cloud uw leven duizend keer simpeler maken? Ik kan dat niet in uw plaats zeggen.

Ik kan enkel maar zeggen dat er oppor­tu­ni­teiten zijn en dat u geen goede manager zou zijn als u niet zou rekening houden met “what’s in it for me”. Het antwoord zal niet simpel zijn. Weer de mensen die u zeggen “ik breng u de blijde boodschap in de vorm van een wolk”. Vaak zal het antwoord genu­an­ceerder zijn.

En omdat het allemaal nieuw is, is het moeilijk om in uw eentje te beslissen. Een pak bedrijven staan te dringen om hun producten – sorry, diensten – aan u te verkopen. Maar een verkoper is niet perse een goede adviseur.

Daarom hebben we met aan pak pioniers en evan­ge­listen de koppen bij mekaar gestoken en staan we hier klaar om u te helpen. Met antwoorden, adviezen en zelfs met een dag lang advies ter plaatse.

Ik kijk er alvast naar uit om van u te horen wat uw vragen zijn.

-    Auteur: David Geens – Nucleus

 

Pin It on Pinterest

Share This