Als kind weet je hoe vreselijk het is als je kleren “op de groei” worden gekocht. Binnen een maand alsnog te klein, of kapot voor je het past. Toch is dat precies wat we jarenlang gedaan hebben met onze IT. Op de verwachte groei werden hele serverparken, databases en softwarepakketten naar binnen gerold. Altijd te duur want; overcapaciteit of lastig op te schalen. Bovendien verouderd of te laat vanaf het moment dat de stekker in het stopcontact werd geplugd.

Digitalisering domineert de agenda in de directiekamer en daarmee de noodzaak om sneller en wendbaarder te reageren op kansen in de markt. De markt vereist snelheid en IT levert de motor en het gaspedaal. Met behulp van Cloud, Agile, Intelligence en andere innovatie technologie slagen we daar steeds beter in. Hier en daar kennen we nog wel wat groeistuipen, vooral als het gaat om het groter opschalen van die (net verworven) snelheid.

Maar het hoeft niet altijd sneller. Omdat het kan is geen argument. IT hoeft ook niet altijd naar de cloud. En projecten hoeven niet altijd Agile. Het is tijd voor proportionele IT.

Cloud Puzzle

Fast en Slow; time to market is niet altijd de belangrijkste driver. Niet alle organisatieonderdelen hebben hetzelfde ritme, dus IT hoeft ook niet altijd in hetzelfde tempo. Maar als het snel moet, hou dan dat tempo vast over de hele levenscyclus.

Beheer en regie; bezit van IT middelen is niet langer strategisch. Wel de kennis ervan om op een goede manier regie te kunnen voeren en keuzes te kunnen maken.

Vast en flexibel; flexibiliteit is nodig om steeds te kunnen reageren op externe en interne ontwikkelingen. Maar daarmee is de noodzaak voor zaken als architectuur, governance en strategie niet verdwenen, als alles flexibel is, dreigt chaos. Sterker nog, zonder richting is het lastig bijsturen. Om flexibel te zijn heb je een stevige basis nodig.

On premise en Online; breng naar de cloud wat online kan, maar hou binnen je bedrijf wat daar moet blijven. En tijdelijk opschalen van capaciteit kan natuurlijk altijd in de cloud. De belangrijkste motivator voor deze keuze is een business doelstelling en niet de techniek.

Make en Buy; standaard of maatwerk, het kan allebei. Maar heb je nu echt al die verschillende systemen nodig? Rationaliseer je softwarepakketten, kies voor commodity waar mogelijk en maak het verschil met maatwerk daar waar je toegevoegde waarde zit.

Corporate en Personal; medewerkers hebben soms zelf een betere telefoon of laptop dan wat ze van de zaak krijgen. En sommige privé apps zijn wel heel erg handig. Daar is niks mis mee zolang het maar geen security risico’s oplevert. Secure en solide waar het moet, een beetje vrijheid waar het kan. Ruimte voor persoonlijke zaken op een corporate device en Corporate zaken veilig op een personal device.

Proportionele waarde
Proportionele IT gaat niet over het managen en leveren van IT, maar over het benutten van de waarde ervan. Want robuust, snel, flexibel, goedkoop, schaalbaar en hip en happening kan allemaal, maar in welke mix dat is de kunst. Hoe proportioneel is de waarde van jouw IT strategie?

Auteur: Harry Boers