Laten we meteen beginnen met een boute uitspraak, “Wie anno 2015 zegt dat Cloud Computing een hype is, heeft het niet begrepen”
Er zijn nog altijd bedrijfsleiders die wantrouwig zijn ten opzichte van toepassingen in of uit de Cloud, en vaak met verschillende redenen. Als je gaat doorvragen komt het meestal neer op vertrouwen en veiligheid en verandering! Inderdaad deze drie V’s hebben elk een kern van waarheid, maar de V van vooruitgang is niet meer te stoppen. Maar hoe komt het toch dat de voor(oor)delen van de Cloud niet goed worden begrepen en hun inzetbaarheid wordt tegengehouden?
Misschien omdat niemand nu echt weet welke ladingen As A Service dekt, en er te veel misverstanden bestaan rond de juiste definitie van “De Cloud”?
Als test kan je eens aan tien mensen vragen wat Cloud betekent, en je krijgt meestal twaalf verschillende antwoorden. Vaak denk ik dat het aan de Informatica sector zelf ligt, want we hebben nog steeds de neiging om voor een buitenstaander onbegrijpelijke termen of afkortingen te gebruiken.

Wanneer we het tegenwoordig hebben over de Cloud kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen: de Public-, de Private- en de Hybride cloud. De rol die de cloud kan spelen voor uw bedrijf en de medewerkers is afhankelijk van de wensen en eisen.

En net die laatste vorm, de hybride Cloud zorgt voor nog meer verwarring voor de toehoorder. U kan het wellicht vergelijken met een hybride in de automobiel sector, immers iedereen kent deze term maar toch dekt het verschillende ladingen.

Een hybride auto betekent in het algemeen een auto die een combinatie van verschillende technieken gebruikt ter aandrijving.

Ford Evon Cloud connected car

Hoewel het elke combinatie van twee verschillende typen motoren kan zijn, wordt hier meestal een auto bedoeld die naast een verbrandingsmotor wordt aangedreven door een elektromotor met een accu van aanzienlijke capaciteit.

Ook voor de Cloud is deze vergelijking toepasbaar, meerdere type’s van Cloud Computing zijn mogelijk tussen zowel on-premise (in uw bedrijf in een aparte server ruimte), in een private Cloud (bij een Hosting provider in hun datacenter) of in de Public Cloud (bijvoorbeeld Amazon, Google of Microsoft). En al deze vormen hebben als doel om net als de auto, je van A naar B te brengen.

De hybride cloud

De hybride cloud wordt steeds populairder. Deze vorm van cloud heeft bij ruim driekwart van de bedrijven dan ook de voorkeur. In 2014 gaf 64% aan dat hun organisatie beschikt over een hybride cloud strategie. Dit jaar blijkt dat 78% van de ondervraagde grotere bedrijven hybride cloud geïmplementeerd heeft.

Cloud Design

Een veel voorkomende reden om te kiezen voor de hybride cloud is dat er niet onmiddellijk geïnvesteerd hoeft te worden in een nieuwe server. Ook is het gemakkelijk om de hybride cloud te laten aansluiten bij uw behoeften, als u bijvoorbeeld tijdelijk meer opslag of computer capaciteit wenst. En uw bedrijfskritische data blijft steeds in eigen beheer.

De hybride variant kan een groot gedeelte van de ondernemingen uitstekend voorzien in de eisen die er worden gesteld. Denk hierbij aan factoren als veiligheid, zekerheid en snelheid. De juiste combinatie van de private cloud, public cloud en on-premise hard –en software maakt het mogelijk, mits de juiste begeleiding om maximaal te kunnen profiteren van de voordelen van de Cloud.

Maar om nu te stellen dat Hybride Cloud toepassingen dé oplossing zijn gaat een brug te ver. Elk bedrijf of organisatie heeft immers zijn eigen noden en wensen qua automatisering, er is dus geen ‘one Cloud fits all’. De Cloud als oplossing gaan toepassen in uw organisatie vergt nog steeds een degelijke voorbereiding, en start meestal met data classificatie plus een inventarisatie van de huidige applicaties.

#HybridCloudChat

Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens naar onze andere blogs

Getagged met →