Voor al diegene die weinig tijd hebben, zal ik beginnen met een duidelijk antwoord: ja, u bent klaar voor de Cloud. Ziezo, u kan nu stoppen met verder lezen.
Voor al de anderen: de vraag is eigenlijk verkeerd gesteld. Iedereen is klaar voor de Cloud. Iedereen gebruikt al de Cloud. De juiste vraag is: in welke mate bent u klaar voor de Cloud of met wat bent u beter af met de Cloud. Als u nog een beetje meer tijd heeft, dan zal ik dieper op deze vragen ingaan.

Sta me toe mijn korte ja even toe te lichten. Om mijn antwoord te begrijpen, moeten we eerst overeenkomen wat die Cloud nu eigenlijk is. Er zijn duizenden definities te vinden en er is er geen enkele de juiste, in die zin dat er geen enkele is die alle anderen overklast of bewijst dat al de andere definities fout zijn. Ik ga u dus mijn definitie geven, die in de context van deze blog het beste werkt.

Wat is de Cloud?

Ik gebruik zelf altijd twee definities, afhankelijk van het gezichtspunt van mijn gesprekspartner. Indien dat een gebruiker is, dan definieer ik de Cloud als “het geheel van IT-services die via het Internet ontsloten wordt en op een gecentraliseerde manier wordt aangeboden”. Indien ik tegen een leverancier praat, dan verander ik de definitie naar “het geheel van IT-services die via het Internet ontsloten wordt en op een gedecentraliseerde manier wordt aangeboden”.

OK, lees nog maar eens bovenstaande alinea na, want het zou kunnen dat u denkt dat ik ofwel twee keer hetzelfde heb gezegd ofwel dat ik gewoon raaskal. Eerst wil ik even wijzen op wat gelijk is in beide definities: de Cloud wordt ontsloten via het Internet. Met het Internet bedoel ik dan een netwerk bestaande uit verschillende deelnetwerken. Zonder Internet geen Cloud.

Voor wie het verschil niet heeft gezien: gecentraliseerd/gedecentraliseerd. Nonsens? Het verschil zit er in of je de Cloud van buitenaf bekijkt – als gebruikers – dan wel van binnenuit – als leverancier of systeembeheerder of techneut.

Vanuit het gebruikersstandpunt gaat het om een gecentraliseerd geheel. Een kenmerk van de Cloud is dat wat u gebruikt in de Cloud, niet meer bij u draait. Niet op uw laptop, niet op uw lokale server, maar ergens daar buiten in de Cloud. Op een gecentraliseerde manier. Zoals in de goede oude dagen van de mainframe. IT komt uit lang vervlogen tijdperken van een systeem waarbij de gebruiker enkel een domme terminal had en alles op een centrale grote computer draaide. Vervolgens kwam de PC (personal computer) waarbij alles van kant verhuisde en alles lokaal kwam te staan. Zoals in iedere goede slingerbeweging kwam daarna de weg terug via lokale netwerken en nu het Internet waarbij veel dingen niet meer gebruik maken van uw CPU en memory, maar ergens elders draaien. Voor wie de Cloud als één geheel buiten zichzelf beschouwt, is dat een gecentraliseerde manier van werken.

Hybrid-cloud

Een techneut echter die binnen die wolk werkt, ziet het net helemaal anders. In plaats van op één groot systeem te werken, ziet hij duizenden servers ieder apart een deel van het werk doen, al dan niet in zijn eigen beheer. Voor een Cloudwerker is de Cloud een enorm gedecentraliseerd systeem, waarbij de resources over gans de wereld verspreid kan zijn.

Iedereen gebruikt de Cloud

Van de dag dat u uw eerste internetaansluiting nam, hebt u de Cloud gebruikt. De eerste website die u bezocht, draaide ergens op een webserver in die Cloud. Uw eerste emailadres, nog lang voor er sprake was van Hotmail of Gmail, draaide op een mailserver ergens in die Cloud, waarschijnlijk bij uw access provider. Het Internet is de Cloud en u kan niet het ene gebruiken zonder het andere. Daarom mijn antwoord: iedereen is klaar voor de Cloud want iedereen gebruikt de Cloud al. Facebook, Twitter, Gmail, blog.com, Salesforce, pukkelpop.be, … het draait allemaal in de Cloud.

Waarom spreken we dan enkel de afgelopen jaren van de Cloud? Omdat het speelveld voor de aanbieders op technisch vlak veranderd is. Door virtualisatie is die decentralisering waarvan ik sprak voor de techneut pas echt los gebarsten. Vroeger was een webserver echt één fysische machine, waar één of meerdere sites op draaiden. Vandaag is een fysische machine enkel nog maar een stuk hardware, waar een stuk van een virtuele machine op draait. Want zelfs één virtuele machine is opgesplitst in cpu en storage – om maar twee voorbeelden te noemen – die op verschillende apparaten draaien.

Die nieuwe technieken brachten een aantal voordelen mee. Ik vind dat het grootste voordeel is dat we op die manier de band tussen applicatie en hardware hebben verbroken. Virtualisatie heeft op die manier tot tal van voordelen geleid, maar als ik mij tot de belangrijkste beperk, noem ik schaalbaarheid, flexibiliteit en high availability als de top drie.

Volgende week kan u het vervolg lezen op : Bent u al klaar voor de Cloud?

Auteur : David Geens, Managing Partner bij Nucleus